Home

Patriciaat lijst

Lijsten in alle maten, kleuren en matrialen. Altijd snelle bezorging. Welkom bij BGA.NL. BGA.NL zijn experts in lijsten van de hoogste kwaliteit en alles voor jouw fotowand Lijst van de geslachten die zijn opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat.De geslachten waarvan geen genealogie is opgenomen zijn tussen haken geplaatst en gemerkt met een asterisk (*); wanneer takken met dubbele namen tot één geslacht behoren zijn die takken bij de stamnaam opgenomen, gescheiden van elkaar door een schuine streep Lijst van de geslachten die zijn opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. De geslachten waarvan geen genealogie is opgenomen zijn tussen haken geplaatst en gemerkt met een asterisk ; wanneer takken met dubbele namen tot één geslacht behoren zijn die takken bij de stamnaam opgenomen, gescheiden van elkaar door een schuine streep Bronnen, noten en/of referenties: Lijst van families in het Nederland's Patriciaat 1910-2007/2008; deel 88 (2008) deel 89 (2009) Nederland's Patriciaat 90 (2010-'11) verschenen 3-03-2011; Met genealogieën van de families Borleffs, Bruijns (Mőrzer Bruijns), Huijsman, Van Olden, Roelants (Jonker Roelants, Roelants van Baronaigien), Tilanus (Van der Hoop Tilanus), Van Tijen, Voller (Peereboom. Nederland's Patriciaat Lijst van geslachten opgenomen in de jaargangen 1 (1910) t/m 91 (2012) Het vet-gedrukte nummer verwijst naar de jaargang waarin de meest volledige genealogie is opgenomen.Een nummer dat daarvoor is vermeld, verwijst naar een eerdere opname van de genealogie

Zoek je iets voor in huis? - Groot aanbod, kleine prijze

BGA.NL heeft wat je zoekt - Shop online lijsten bij on

In Nederland's Patriciaat, beter bekend als het 'Blauwe boekje', worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving, en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven Maar juist dat oude geld zit vaak in grond: in de wereld van het grootgrondbezit maken adel en patriciaat nog ouderwets de dienst uit. De vraag is voor hoe lang nog Nederland's Patriciaat, informally known as Het Blauwe Boekje (the blue book), is a book series published annually since 1910, containing the genealogies of important Dutch patrician non-noble families. It is published by the Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) in The Hague.The Publication Commission of the CBG determines which families are included Patriciaat is een verzamelterm - ontstaan in de Oudheid - voor families die in een bepaalde stad, stadstaat of een gebied al lange tijd de bestuursfuncties in handen hadden. Het patriciaat behoorde tot de aristocratie, de mensen van adel die het hart van het bestuur vormden Gisteren publiceerde de NRC deze lijst van meest gulle gevers van familiestichtingen met een ANBI-status. Sommige families op deze lijst staan in het blauwe boekje van het Nederland's Patriciaat*: Jurgens (nr. 11), Fentener van Vlissingen (nr. 14) en Van Beuningen (nr. 23) en zijn door huwelijken met Nederlandse adel verbonden. De familie Brenninkmeijer (nr

Nederland's Patriciaat is een boekenreeks van het CBG, waarbij in de uitgave van 1959 de geslachtslijst van onze familie is opgenomen, vervaardigd door Luca Hofstee. In het dagblad De Tijd verscheen in 1972 een artikel over deze boekenreeks die verzorgd wordt door het Centraal Bureau voor Genealogie (C.B.G.) in Den Haag Patriciaat Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. Iedere samenleving kent patriciërs, in het oude Rome waren zij gerechtigd om zitting te nemen in de Senaat. ==Het patriciaat in Nederland== In abstracte zin kon tot aan het eind van de jaren zestig van de.. Definitions of Lijst Nederland's Patriciaat, synonyms, antonyms, derivatives of Lijst Nederland's Patriciaat, analogical dictionary of Lijst Nederland's Patriciaat (Dutch Het patriciaat in België In België is er geen officiële lijst van patricische families, hoewel dergelijke families wel degelijk bestaan. De term patriciërs werd ook gebruikt om de rijkere niet-adellijke klassen aan te duiden tijdens de guldensporenslag Nederland's Patriciaat USB 1910-1997 Een lijst van de opgenomen families tot en met deel 95 (2016/2017) is hier te vinden. U kunt ook in de zoekvelden op onze site onder 'trefwoorden' Uw familienaam invoeren: als die is opgenomen in een van de delen waarvan wij voorraad hebben,.

Genre Non-Fictie Onderwerpen Stambomen, Elektronische Publicaties, Patriciaat, Nederland, adel, Geschiedenis, Levensbeschrijving, heraldiek, genealogie Taal Nederlands Meer informatie Uitgever Centraal Bureau voor Genealogie, Den Haag Verschenen 2000 ISBN 905802015 Het patriciaat in België [bewerken | brontekst bewerken] In België is er geen officiële lijst van patricische families, hoewel dergelijke families wel degelijk bestaan. De term patriciërs werd ook gebruikt om de rijkere niet-adellijke klassen aan te duiden tijdens de guldensporenslag De officiële naam is Nederland's Patriciaat, dat bijna jaarlijks verschijnt met nieuwe stambomen van vooraanstaande families en een lijst met alle patriciërsgeslachten van Nederland Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren.. Iedere samenleving kent patriciërs, in het oude Rome waren zij gerechtigd om zitting te nemen in de Senaat.. Het patriciaat in Nederland. In abstracte zin kon tot aan het eind van de jaren zestig van de 20ste eeuw wel een groep mensen als zodanig.

Von Quast | Juchter van Bergen QuastDe Filantropische Top 30 van de NRC en adel & patriciaat

Lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat - Wikipedi

 1. In Nederland's Patriciaat, beter bekend als het 'Blauwe boekje', worden genealogieën opgenomen van families die de afgelopen 150 jaar (of langer) een vooraanstaande rol hebben gespeeld in de Nederlandse samenleving en waarvan de leden nog steeds op de voorgrond treden in de werelden van wetenschap en cultuur, rechtspraak, openbaar bestuur of het bedrijfsleven
 2. Een lijst van de opgenomen families tot en met deel 95 (2016/2017) is hier te vinden. U kunt ook in de zoekvelden op onze site onder 'trefwoorden' Uw familienaam invoeren: als die is opgenomen in een van de delen waarvan wij voorraad hebben, vindt U hem daar terug
 3. Lijsten in alle maten, kleuren en matrialen. Altijd snelle bezorging. Welkom bij BGA.NL. Koop hier stijlvole lijsten. Ons enorme assortiment heeft iets voor alle stijlen en smake
 4. Het CBG publiceert serie: Nederland's Patriciaat jaargang 1-# - 1911-heden. In 1910 begon de N.V. Centraal Bureau voor Genealogie en Heraldiek, onder leiding van de directeur D.G. van EPEN, met de uitgave van Nederland's Patriciaat. Deze serie werd in blauwe band uitgevoerd en om die reden al snel het 'blauwe boekje' genoemd

Definitions of Patriciaat, synonyms, antonyms, derivatives of Patriciaat, analogical dictionary of Patriciaat (Dutch De familie Juchter van Bergen Quast is een aantal keren gelieerd aan families die in Nederland's Patriciaat zijn opgenomen (jaargang, jaar, familie - relatie met familie): jg. 11, 1920, Balfour van Burleigh (Quast) jg. 3, 1912, Lijst, families Eilbracht, Lüps en De Waal Malefijt (Quast) jg. 24, 1938 Jarman (Quast Nederland's Patriciaat, ook wel het Blauwe Boekje genoemd, is de naam van een in 1910 door D.G. van Epen geïnitieerde reeks die jaarlijks wordt uitgegeven en tracht genealogieën van patricische, niet-adellijke families vast te leggen.Traditioneel speelden zij in de Noordelijke Nederlanden een belangrijkere rol dan de adel die vooral uit edelen uit de provincie bestond Nederland's Patriciaat 28 (1942), p. 48-55. Nederland's Patriciaat; Geslachten die opgenomen zijn in het sinds 1910 verschijnende genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. Lijst volgens opgave van het CBG Centrum voor familiegeschiedenis

Lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat - Wikiwan

 1. Het bezit van Hollandse heerlijkheden onder adel en patriciaat (1500-1795) February 2016; Authors: Maarten Prins. Deze lijst van leenmannen geeft dus een zeer onvolledig beeld van
 2. Het eerste overzicht somt de Noord-Nederlandse families op, die vanaf 1814 tot nu adeldom hebben verworven. Het tweede overzicht is een lijst van families uit de Zuidelijke Nederlanden, die tijdens het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (1815-1830) adeldom verwierven en die bij de afscheiding van België in 1830 tot de Belgische adel gingen behoren
 3. Hoofdstukken: Stamboom, Kwartierstaat, Zeven geslachten van Brussel, Lijst van Nederlandse familienamen eindigend op a, Who Do You Think You Are?, Recentste gemeenschappelijke voorouder, Handmerk, Retroacta van de Burgerlijke Stand, GEDCOM, MyHeritage, Persoonskaart, Nederland's Patriciaat, Aldfaer, Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde, Genealogieboek, Gendex.

Decorati zijn personen, welke zijn gedecoreerd met een onderscheiding. Op deze pagina hoop ik van elke onderscheiding een lijst te kunnen toevoegen van decorati. Voor een overzicht van gebruikte afkortingen bij 'bekende onderscheidingen' zie de Afkortingenlijst. Om te zien wat er is geupdate, klik hier. Lijsten op periode, alfabetisch op persone Lijst van (voornamelijk hervormde en lutherse) predikanten, hulppredikers, kandidaten, proponenten en theologanten . Behoort bij . J. Vree, 'Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van . overzeese predikanten, hulppredikers, enz. (1829-1872)' in: DNK 66 (2007), 17-53. Bijgewerkt tot en met 19 november 200 VEERTIENDE LIJST van personen of geslachten, wier titels en adeldom op de adelsregisters zijn ingeschreven en op welke toepasselijk zijn de bepalingen van het koninklijk besluit van 26 januari 1822 (Staatsblad nr. 1) VIJFDE LIJST van veranderingen of vermeerderingen van adellijke geslachtsname An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon In Nederland's Patriciaat worden genealogieën opgenomen van families die tenminste gedurende de laatste 150 jaar onafgebroken een vooraanstaande rol in de Nederlandse samenleving hebben gespeeld.Ze treden tot op de huidige dag op de voorgrond met prominente bestuurders, wetenschappers, officieren of zakenlieden. In 1910 begon D.G. van Epen, directeur van de N.V. Centraal Bureau voor.

Lijst van de geslachten opgenomen in het Nederlands Patriciaat

Nederland's Patriciaat 43 (1957), p. 308-317. Nederland's Patriciaat; Geslachten die opgenomen zijn in het sinds 1910 verschijnende genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. Lijst volgens opgave van het CBG Centrum voor familiegeschiedenis Nederland's Patriciaat 50 (1964), p. 344-364. Nederland's Patriciaat; Geslachten die opgenomen zijn in het sinds 1910 verschijnende genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. Lijst volgens opgave van het CBG Centrum voor familiegeschiedenis

Nederland's Patriciaat - Wikipedi

 1. Het patriciaat, afgeleid van het begrip patriciër, is een verzamelnaam voor de families die vanouds de bestuurders in een samenleving leveren. In Nederland zijn de families die ooit hun stamboom door het Centraal Bureau voor Genealogie hebben laten uitzoeken en aan de voorwaarden voldoen opgenomen in het Blauwe Boekje, officieel geheten Nederland 's Patriciaat
 2. Het Koninkrijk der Nederlanden gaat door voor een bij uitstek burgerlijke natie. Verrassend genoeg blijkt uit dit boek dat aristocratische families hier tussen 1848 en 1914 qua macht, welstand en aanzien waren oververtegenwoordigd in zowel de regering en het parlement als onder de hoogste belastingbetalers. Zelfs nadat de liberale grondwet van Thorbecke in 1848 hun standsprivileges volledig.
 3. For more information, see the NL Wikipedia article Nederland's Patriciaat. Lijst Nederland's Patriciaat Wikipedia; CBG Online index CBG - Lijst van families in het Nederland's Patriciaat 1910-2007/2008; CBG Publicatie van een genealogie in Nederland's Patriciaat; CBG Blog Adel en patriciaat. CBG Blog onderwerp Nederland's Patriciaat
 4. Nederland's Patriciaat 9 (1919) Nederland's Patriciaat; Geslachten die opgenomen zijn in het sinds 1910 verschijnende genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. Lijst volgens opgave van het CBG Centrum voor familiegeschiedenis
 5. Nederland's Patriciaat: Benedict , Claus Mat: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven

Lijst van Kelders en Ingangen Catharijnekerk, transcriptie, 17e eeuw (De Navorscher via Universiteitsbibliotheek). Nederland's patriciaat - Het Blauwe Boekje. Nederland's patriciaat, deel 1, 1910. Nederland's patriciaat, deel 2, 1911 De laatste lijst is de 14e adelslijst, tevens 5e naamlijst, die bij besluit van 9 juni 2004 is goedgekeurd. Nederland's Adelsboek. De afstammingsgegevens van leden van de Nederlandse adel zijn gepubliceerd in Nederland's Adelsboek. De laatste, zogenoemde 'historische reeks' verscheen tussen 1988 en 2015

Lijst van geslachten in Nederland's Patriciaat - Unionpedi

Rijmwoordenboek PATRICIAAT 1319 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op PATRICIAAT. Wat rijmt er op PATRICIAAT Van Goens is een patriciërsgeslacht oorspronkelijk afkomstig uit Oost-Friesland.Naar alle waarschijnlijkheid is de familienaam ontleend aan de stad Neustadtgödens, waarbij ''Gödens'' is verbasterd naar ''Goëns'' tot ''Goens.''Het geslacht Van Goens werd eind 19de eeuw opgenomen in het Stam- en Wapenboek van A.A. Vorsterman van Oijen.In de 20ste eeuw werd de familie voor het eerst in 1924. Research; Ad Verschoor. Alle data en personen zijn handmatigingevoerd en waar mogelijk gecontroleerd. Uit de lijst van geslachten inNederland's Patriciaat (Wikipedia) Verschoor (Mechelen) * Verschoor van Nisse * Verschoor (Sleeuwijk)* 't Hooft Verschoor Some well-known Verschoors can be found underFamily Book (Familiekroniek) Rijmwoordenboek PATRICIAAT 1319 rijmwoorden in Van Dale Rijmwoordenboek. Rijmen op PATRICIAAT. Wat rijmt er op PATRICIAAT. Pagina 2 Nederland's Patriciaat : genealogiën van bekende geslachten (2) Nederland's Patriciaat; onder redactie van D. G. van Epen e.a. 1e jaargang tot heden. 's-Gravenhage, 1910 tot heden. (2) T0341 (2) A.A.Vorsterman van Oyen. Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiën

Boeye (geslacht) - Wikipedia

Patriciaat - Wikipedi

 1. Most active pages 16 November 2016. Pages. User
 2. Lijst van geslachten die zijn opgenomen in het genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. De geslachten waarvan geen genealogie is opgenomen zijn tussen haken geplaatst en gemerkt met een asterisk (*); wanneer takken met dubbele namen tot één geslacht behoren zijn die takken bij de stamnaam opgenomen, gescheiden van elkaar door een schuine streep
 3. Kuiper (ook: Feenstra Kuiper) is de naam van een van oorsprong Fries geslacht dat vooral veel predikanten, en enkele hoogleraren voortbracht en in 1960 werd opgenomen in het Nederland's Patriciaat.. Geschiedenis. De stamreeks begint met Bouwe Jacobs, bootsman, die in 1677 in Harlingen overleed. Een van zijn zonen was meesterkuiper. Zijn kleinzoon, Simon Jacobs (overleden 1743), nam de.
 4. Hét startpunt voor stamboomonderzoek in Nederland. Met de meest overzichtelijke linksverzameling. Alle links op categorie EN op provincie/gemeente! Hier vindt u bv. snel de burgerlijke stand, dtb of bevolkingsregister van elke plaats

List of Dutch patrician families - Wikipedi

Over hegemonie, welstand en aanzien van adel, patriciaat en andere notabelen in Nederland, 1848-1914 Jaap Moes, Onder aristocraten. Over Het onderzoek naar de vermogenspositie van de oude elite steunt op een aantal lijsten van de verkiesbaren voor de Eerste Kamer (tot 1893) Nederland's Patriciaat 43 (1957), p. 304-307. Nederland's Patriciaat; Geslachten die opgenomen zijn in het sinds 1910 verschijnende genealogische naslagwerk Nederland's Patriciaat. Lijst volgens opgave van het CBG Centrum voor familiegeschiedenis Notitie persoon: RAO Zwolle: Akte d.d. 11-05-1671 - daarin conpareeren Geertien Kalffs naergelaten weduwe van wijlen Jan Vriesendorp en Jacob Vriesendorp voor haer selven ende de rato caverende voor de medeerffgenamen van Jan Vriesendorp voers. De comparanten verkopen met medecomparanten de weduwe Ramhorst-Kalffs en Hendrick Gelmers, 'een huis ende doorgaende wehre staende in de Dieserstrate.

3Winckel (geslacht) - WikipediaMacLeod (geslacht) - Wikipedia
 • ShapeShift review.
 • English alfabet.
 • Kaart Engeland Wales.
 • Eerzucht.
 • Erillisuuni pistorasia.
 • Deen Griekse yoghurt.
 • Zeeman vacatures.
 • Prada sneakers high top.
 • Beveiliging Area 51.
 • Medipas bus.
 • Camping vacatures.
 • Roan The 100.
 • Olifant hoofd tekenen.
 • NS vastgoed vacatures.
 • Prada sneakers high top.
 • Verrijking geiten.
 • Multi Gyn ActiGel branderig gevoel.
 • Pump Aerosmith wiki.
 • Zwangerschapstest eerst positief daarna negatief niet ongesteld.
 • Sajoer recept.
 • Tipi bed zelf maken.
 • Egg Incubator ARK mod.
 • Eendrachtsweg 23 Rotterdam.
 • Welke lens voor kinderfotografie.
 • Dierenpension schoonoord.
 • Discotheken van vroeger Riel.
 • Chiss.
 • Cu Chi Tunnels.
 • RAL 9001 GAMMA.
 • Interview tips.
 • Pumps maat 35 van haren.
 • Krav Maga Leiderdorp.
 • Tortillas Eindhoven menu.
 • Middelbare school Zoetermeer.
 • Freshkid Pourquoi.
 • Podiceps.
 • Tropenmuseum Junior.
 • Vaart Gasselternijveen.
 • لیست سریال های شبکه من و تو.
 • Luchthaven Kaapverdië.
 • Vooroordelen Surinaamse mannen.