Home

VVT nomenclatuur

Raadpleeg ook de VVT website !! Op de VVT-website vindt U de laatste nieuwe tarievenkaart in pdf-formaat. Deze zit in het enkel voor leden gedeelte, onder de rubriek praktijk--> Nomenclatuur. Ook zeer leuk om weten is de cumulreglementering welke duidelijk zegt welke nummers wel of niet samen mogen geattesteerd worden Nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen . Hier vindt u info over de verstrekkingen die u mag uitvoeren in het kader van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen 6.00.00 Douanetarief en financiële maatregelen 4 Gecombineerde nomenclatuur 4.1 Gecombineerde Nomenclatuur Bij de Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad van 23 juli 1987 heeft de Europese Unie de tarief- en statistieknomenclatuur - Gecombineerde Nomenclatuur - en ook het Gemeenschappelijk douanetarief vastgesteld Nomenclatuurregels zijn de verschillende internationale stelsels van regels die de wetenschappelijke nomenclatuur van organismes regelen.. Na de succesvolle introductie van het principe van binomiale nomenclatuur door Linnaeus werd het met het voortschrijden van de tijd steeds duidelijker dat er regels nodig waren om orde te scheppen in de steeds grotere aantallen wetenschappelijke namen Huisartsen met wachtdienst mogen 4,42 euro 'wachttoeslag' aanrekenen voor raadplegingen tussen 19 en 21 uur. Huisartsen die niet van wacht zijn, mogen ook 4,32 euro extra aanrekenen als 'permanentietoeslag' van 18 tot 21 uur

Nomenclatuur

Gecombineerde Nomenclatuur Afdeling 1 Levende dieren en produkten van het dierenrijk Hoofdstuk 1 LEVENDE DIEREN Hoofdstuk 2 VLEES EN EETBARE SLACHTAFVALLEN Hoofdstuk 3 VIS, SCHAALDIEREN, WEEKDIEREN EN ANDERE ONGEWERVELDE WATERDIEREN Hoofdstuk 4 MELK EN ZUIVELPRODUCTEN; VOGELEIEREN; NATUURHONING; EETBARE PRODUCTEN VAN DIERLIJKE OORSPRONG, ELDERS GENOEMD NOCH ELDERS ONDER BEGREPE Nomenclatuur betekent in het algemeen: naamgeving.Onder wetenschappelijke nomenclatuur verstaat men het op systematische wijze benoemen van allerlei zaken. Zo worden eenduidige namen gegeven aan planten, dieren en chemische stoffen. Dit heeft een eenduidige communicatie als doel: idealiter heeft een wetenschappelijke naam voor iedereen die ermee werkt dezelfde, unieke betekenis Wijzigingen nomenclatuur 2021 (pdf) Omzetting goederencodes 2020/2021 (txt) Omzetting goederencodes 2021/2020 (txt) Waar vind ik de lijsten om in te voeren in mijn systeem? Hieronder vindt u een aantal lijsten die u kan gebruiken om gegevens in te voeren in uw computersysteem De VVT is een organisatie die actief werk maakt van veilig en vakbekwaam werken en van de belangen van haar leden bij diverse relevante overheden. Een van de pijlers van de VVT is informatievoorziening voor de leden. Algemene vragen, vragen over CAO, Arbo, Techniek en Veiligheid, de VVT heeft antwoord op alle vragen Multidisciplinaire functioneringsrapporten in het raam van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen Revalidatie-inrichtingen voor electrische botstimulatie behandelingen met een mandibulair repositieapparaat (MRA

Honoraria en prijzen van de verstrekkingen of van de gezondheidsdiensten verleend door de zorgverleners of door de verzorgingsinstellingen. Vergoedingen door de verzekeringsinstellingen in het kader van de verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) info over de verstrekkingen van de nomenclatuur (orthodontie, Conebeam CT-scans, radiografieën, het jaarlijks mondonderzoek, enz.) honoraria, prijzen en vergoedingen info over geneesmiddelen: terugbetaling van farmaceutische specialiteiten, referentieterugbetaling van geneesmiddelen en het minimum aan goedkope geneesmiddelen dat u moet voorschrijven Honoraria, prijzen en vergoedingen Momenteel geselecteerd; Tandzorg kinderen onder 18 jaar; Hulp bij tabaksontwenning; Prijs van steunkousen; Armkousen en handschoenen wegens lymfoedee

Verzorging door tandartsen, kostprijs en terugbetaling - RIZI

Nieuws: Conventie en nomenclatuur. Er zijn nog geen nieuwsberichten geplaatst binnen de categorie Conventie en nomenclatuur. Nieuws. 29/12/2020 De VVL wil zijn kerntaken in 2021 nog meer ter harte nemen. De voorbije weken konden we je hopelijk overtuigen van de noodzaak van jo. Het hoofdstructuur van het VVT bestaat uit 3 niveau's: lokaal, provinciaal en centraal. Ontstaan Het ontstaan van het Verbond der Vlaamse tandartsen heeft reeds een lange voorgeschiedenis Met een 'alert' via e-mail houden wij gespecialiseerde gebruikers op de hoogte over de referentietabellen met basisgegevens uit de nomenclatuur. Inschrijven voor het alert kan via nomen@riziv.fgov.be, met als onderwerp 'Alert Tables NomenSoft' Wachtdienst Algemeen Tandarts De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling 5 Algemene indelingsregels gecombineerde nomenclatuur. De nomenclatuur en de toelichtingen erop zijn zeer uitgebreid. Toch is het onmogelijk elk goed te benoemen. Bovendien wordt de nomenclatuur over de hele wereld toegepast, wat door bijvoorbeeld cultuurverschillen specifieke problemen kan veroorzaken

Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 26 aug 2018 om 16:43. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk www.tandarts.be is de publieke informatieve site van het Verbond der Vlaamse Tandartse Nomenclatuur betekent in het algemeen: naamgeving. Onder wetenschappelijke nomenclatuur verstaat men het op systematische wijze benoemen van allerlei zaken. Zo worden eenduidige namen gegeven aan planten, dieren, chemische stoffen, etc. Dit heeft een eenduidige communicatie als doel: idealiter heeft een wetenschappelijke naam voor iedereen die erm..

Gecombineerde nomenclatuur - Belastingdiens

Het voorschrift wordt opgemaakt door een arts.Bij klachten over het functioneren van het kaakgewricht (temporomandibulaire dysfuncties) wordt ook een tegemoetkoming verleend op basis van een voorschrift van een tandheelkundige.. De toepassingsregels staan in artikel 7, §3 van de nomenclatuur Normale tegemoetkoming: Verhoogde tegemoetkoming Met mondzorg- traject (1) Zonder mondzorg- traject (1) Met mondzorg- traject (1) Zonder mondzorg- traject (1) Bedragen van toepassing sinds 1 januari 2021 Uitneembare prothese: Van 296,50 tot 472,00 euro Van 256,00 tot 431,50 euro Van 369,00 tot 592,50 euro Van 367,0 BVAS steunt de tandartsen . Persmededeling van het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) Tandartsen willen geen handelaars worden Een petitie met meer dan 1.300 handtekeningen werd aan de minister van Economie, Johan Vande Lanotte, overhandigd Nomenclatuur van de genormaliseerde LS-distributiekabels. Naast de genormaliseerde nationale leidingen is er een groep genormaliseerde nationale leidingen die specifiek geschikt is voor energiedistributie bij laagspanning. Deze aanduidingen gebeuren d.m.v. letters (opm.: niet alle aanduidingen komen steeds voor)

Nomenclatuurregels - Wikipedi

 1. Nomenclatuur in vogelvlucht (NL) - met accreditatie. Spreker: Marc Seijnhaeve - Algemeen tandarts en lid van VVT Georganiseerd door: Verbond der Vlaamse Tandartsen . Korte inhoud: Bedoeling is met de toehoorders even de kleine lettertjes van de nomenclatuur eens te overlopen
 2. Naar aanleiding van de bestuurlijke afspraken heeft het KNGF de afgelopen tijd met Paramedisch Platform Nederland (PPN), Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een gezamenlijke verklaring opgesteld over de ontwikkeling van de tarieven en de werkagenda
 3. Voorjaarssymposium: Tandheelkundige nomenclatuur en regelgeving: recentste evoluties. Zaterdag 25 Maart 2017. Abstract: De verzekering geneeskundige verzorging die door het RIZIV beheerd wordt, heeft een belangrijke impact op de praktijkvoering van tandartsen
 4. Welkom, De Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL) is de wettelijk erkende beroepsvereniging voor logopedisten in Vlaanderen. Met deze website hopen we logopedisten te ondersteunen in hun..
 5. gsstroken online bestellen via www.medattest.be.. We willen u op die manier een beter beveiligde, vereenvoudigde procedure bieden die het aantal gevallen van fraude en fouten die in het verleden zijn vastgesteld, zal beperken
 6. uut Enkel voor spoedgevallen. Geen doorschakeling mogelijk buiten de bovenvermelde uren De VVT-wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in gans Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert dus uitsluitend een noodbehandeling
 7. 02/02/2021 Standpunt van de VVL: kinderen met leerachterstand door de lockdown. Kinderen met leerachterstand door de lockdown: hoe logopedisten in het Lees meer. 29/12/2020 De VVL wil zijn kerntaken in 2021 nog meer ter harte nemen. De voorbije weken konden we je hopelijk overtuigen van de noodzaak van jo.

De meest gebruikte nomenclatuurcodes - VN

 1. VVT Mijn Tandarts Jan LATHOUWERS Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Welkom. Uw mond is belangrijk. Kwaliteit en patiëntenzorg staan centraal in deze praktijk. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien
 2. Wet- en regelgeving en patiëntveiligheid Els van der Wilden Director Healthcare Providers, GS1 Global Office 7 December 2017, Maarssen GS1 gezondheidszorgeven
 3. VVT Mijn Tandarts Guido AESAERT Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, Kwaliteit en patiëntenzorg staan centraal in deze praktijk. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien
 4. der dan € 28.890 (voor de full option Premiere). Wie liever geen hybride versie koopt of een handbak verkiest kan opteren voor de 1.5 VVTi-E van 125 pk. Die staat in de prijslijst vanaf € 19.380
 5. VVT Mijn Tandarts Hilde WINTGENS Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Welkom. Wij vinden duidelijke communicatie en transparantie omtrent de kostprijs uiterst belangrijk. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. H. WINTGENS ADRES Paalstraat 24
 6. imum, zodat er meer tijd beschikbaar is voor de patiënt
 7. Nomenclatuur COVID-19 Advies via de telefoon COVID-19 Afname stalen COVID-19 Zorg op afstand COVID-19 Nomenclatuur FAQ COVID-19 Afdelingen, intensieve zorg, spoedgevallen Wijzigingen per artikel Volledige tabel Forfaitaire honoraria Gerechtelijke deskundigen Geestelijke gezondheidszorg Toegang tot de nomenclatuur Bewaartermijn Zoekmotor RIZIV Stereotactische bestralin

De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Door een aanpak van de volledige mond, regelmatige preventie, controles met RX-foto's, grondige reinigingen en mondhygiëne-instructies, kunnen we een goed resultaat bereiken VVT Mijn Tandarts Erwin OOMEN Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Aarzel niet om ons te contacteren. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Hygiëne dragen we hoog in het vaandel

Klik hier door naar de congrespagina van het VVL-congres 2019 VVT Mijn Tandarts Marc SEIJNHAEVE Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. U maakt best 3 tot 4 weken vooraf een afspraak. U kan bij ons terecht voor algemeen tandheelkundige zorgen. Tot binnenkort, M. SEIJNHAEVE ADRES Grootstraat 47 3570 ALKEN TEL. OPENINGSUREN enkel na afspraak. Home; Contact; Alg.

Taric Support - Nomenclatuur, tarief en regelgeving douane

 1. VVT Mijn Tandarts Tom VAN BAEL Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Hygiëne dragen we hoog in het vaandel
 2. VVT Mijn Tandarts Elke LENSSEN Algemeen Tandarts: Enkel kinderen tot 12 jaar. Mijn tandarts. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. U kan bij ons enkel voor kindertandheelkunde terecht. Met vriendelijke groeten
 3. erend systeem in België, vinden het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS). Plaatsen voor jonge, Belgische medici worden ingenomen door EU-artsen die soms gemakkelijker hun diploma behaalden
 4. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Onze doelstelling is om samen met u te streven naar een optimaal behoud van uw gebit, een goede mondverzorging en naar moderne hoogwaardige tandheelkunde tegen een redelijke kostprijs
 5. De Volvo S40 en de estate-evenknie Volvo V40 zijn automodellen van Volvo, die in 1995 werden geïntroduceerd, geproduceerd bij NedCar in Born. Daar werden ze gebouwd op hetzelfde platform als de Mitsubishi Carisma.Onderdelen die gedeeld werden waren onder andere delen van het onderstel, versnellingsbakken, motoren en elektronische componenten
 6. Programma VVT-MKA upgrade 2002 Vrijdag 6 december 2002 8h30 Onthaal. 9h Mini-simposium Ethiek en Economie Dr. C. Politis Nomenclatuur in de MKA-Stomatologie. Dhr. J. De Cock - Dr. J.-Ph
 7. VVT Mijn Tandarts Joelle VAN HUFFELEN Arts/tandarts. Mijn tandarts. Welkom. Deze praktijk draagt patiëntenzorg hoog in het vaandel. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien

Nomenclatuur - Wikipedi

Nomenclatuur nbb.b

Vereniging Verticaal Transpor

NomenSoft - RIZI

VVT Mijn Tandarts. De tandarts beperkt Voor een groot aantal van de tandheelkundige behandelingen is geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz. Alle honoraria zijn onmiddellijk te betalen. Wij geven de voorkeur aan elektronisch betalen VVT Mijn Tandarts. De tandarts is gedeconventioneerd. Een goede kwaliteitsvolle behandeling vraagt de nodige tijd en kwaliteitsvolle producten. Voor een groot aantal van de tandheelkundige behandelingen is geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz VVT Mijn Tandarts. De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz. Alle honoraria zijn onmiddellijk te betalen

Honoraria, prijzen en vergoedingen - RIZI

 1. Revalidatie is een medische term die herstel betekent, of letterlijk weer valide worden na een ongeval, ziekte of medische ingreep zoals een operatie.Het revalidatieproces kan behoorlijk ingewikkeld zijn, en zowel lichamelijke als psychische aspecten omvatten. Vandaar dat een gespecialiseerde revalidatiearts de multidisciplinaire behandeling coördineert en de juiste disciplines voorschrijft.
 2. Nomenclatuur en pseudonomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen . profile.tiles.drag_indicator. Nuttige contacten . Via deze rubriek kunt u alle contacten raadplegen die u voor u belangrijk kunnen zijn. Huisarts van wacht . Apotheek van wacht . Antigif . Stoptabak . Alcoholhulp . Druglijn
 3. ium constructie van de latere productie varianten. Eerste prototypes van de X-100 werden ontworpen vergelijkbaar met de bestaande Redblock motoren met een eenassige.

Tandartsen - RIZI

 1. VVT Mijn Tandarts. Deze voorwaarden gelden vanaf de eerste afspraak en voor elk verzorgingscontract, medische hulpmiddelen inbegrepen. Voor een groot aantal van de tandheelkundige behandelingen is geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz
 2. VVT Mijn Tandarts. Deze voorwaarden gelden vanaf de eerste afspraak en voor elk verzorgingscontract, Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz
 3. 2 VERBOND DER VLAAMSE TANDARTSEN vzw Het Verbond der Vlaamse Tandartsen v.z.w. bestaat sinds 1 januari 1987, als fusie tussen de Vlaamse Wetenschap pelijke Tandartsenvereniging en de Vlaamse Tandartsen vereniging, de toenmalige syndicale vereniging. Met meer dan leden vormen wij vandaag dé wetenschappelijke en professionele referentie voor tandartsen in Vlaanderen
 4. der dan 24 uur vooraf annuleert of niet komt opdagen, wordt een vergoeding van € 80 per uur aangerekend, Voor een groot aantal van de tandheelkundige behandelingen is geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz
 5. der de kosten van materialen en complexiteit van de moderne behandelingsmethoden. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz
 6. VVT Mijn Tandarts. Afspraken. Afspraken maakt u best 2 tot 3 weken vooraf. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz. De tandarts is gedeconventioneerd
 7. der dan 24 uur vooraf annuleert of niet komt opdagen, wordt een vergoeding van € 100 per uur aangerekend, Voor een groot aantal van de tandheelkundige behandelingen is geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz

VVT Mijn Tandarts Ann OUWERX Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Wij raden u aan regelmatig op controle te komen. Uw tandarts Hij was VVT afgevaardigde bij de Fédération Dentaire Internationale (FDI World Dental federation) van 1994 tot FDI Project Leader van het wetenschappelijk onderzoek Needs, demands and manpower balance, Dentists/Populations, gepubliceerd in de FDI International Dental Journal. van Hij gaf lezingen over het gebruik van de nomenclatuur en doceert in het kader van de Nivvt permanente vorming de. VVT Mijn Tandarts. De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Deze regel wordt strikt toegepast. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz

VVT Mijn Tandarts Frank DE SCHEEMAEKER Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, Door een aanpak van de volledige mond, De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien VVT Mijn Tandarts. Algemene voorwaarden van de praktijk. Afspraken maakt u best 2 tot 3 weken vooraf. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz. U heeft als patiënt een medewerkingsverplichting VVT Mijn Tandarts Luc COSEMANS Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Welkom. Gezond begint in de mond. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Hygiëne dragen we hoog in het vaandel VVT Mijn Tandarts Bernard DERMAUW Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Welkom. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Met vriendelijke groeten, B. DERMAUW ADRES Liebaardstraat 22

Honoraria, prijzen en tegemoetkomingen van

Evaluatie van het VVT-MKA congres. 12:15 Dr. Constantinus Politis: Laatste nieuwtjes over het RIZIV en de nomenclatuur voor de MKA-chirurg VVT Mijn Tandarts. De praktijkvoering is Nederlandstalig. Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz. Alle honoraria zijn onmiddellijk te betalen Verschil in nomenclatuur Wat bazelen jullie nu? 10,3 is toch meer dan 10,2 miljoen? Klopt. Hier valt geen speld tussen te krijgen. Echter de Japanners hebben het naar eigen zeggen over 'verkochte' voertuigen en de Duitsers over 'geproduceerde' voertuigen

VVT Mijn Tandarts Nadia LUYTEN Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Welkom. Deze praktijk draagt patiëntenzorg hoog in het vaandel. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien ['warmakə(n)] [vvt: heeft waargemaakt] 1 ( verwezenlijken) ( realiseren) ( inlossen) (iets wat je belooft of wat van jou verwacht wordt) laten gebeuren - réaliser - concrétiser `De president heeft de hoge verwachtingen niet waargemaakt.` Le président n'a pas concrétisé les grands espoirs qu'on fondait sur lui

VVT Mijn Tandarts Luc HERTENWEG Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Kwaliteit en patiëntenzorg staan centraal in deze praktijk. Welkom. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien VVT Mijn Tandarts. De praktijkvoering is Nederlandstalig. Nederlands is ook de taal voor procedures en schikkingen. Voor een groot aantal van de tandheelkundige behandelingen is geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz ASGB/KARTEL-Persmededeling: Tarificatie prestaties huisartsen en specialisten na afloop van de opleiding Huisartsen en geneesheren-specialisten verkeren na de einddatum van hun opleiding meestal in een situatie waarbij ze niet gemachtigd zijn de erelonen aan te rekenen van erkend huisarts of specialist, tot op het ogenblik waarop zij effectief in kennis zijn gesteld van hun officiële. VVT - Verbond der Vlaamse Tandartsen haalde 1707 stemmen (37,69 %) CSD - Chambre Syndicale Dentaire haalde 621 stemmen (13,71 %) Er waren 2 blanco stemmen (0,05 %)

Nomenclatuur en Tarieven - VVT

De tandarts verzorgt uitsluitend na afspraak. Deze regel wordt strikt toegepast. Tot 24 uur vooraf kan u een afspraak annuleren. Bij annulatie minder dan 24 uur vooraf of indien u zonder verwittigen niet komt opdagen, wordt een onkostenvergoeding van 80 euro per uur in rekening gebracht, pro rata van de voorziene tijd VVT Mijn Tandarts Cindy VAN OORTEGEM Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. C. VAN OORTEGEM ADRES Petrus Christusdreef 1

Nomenclatuur (scheikunde) - Wikipedi

VVT Mijn Tandarts Catherine JACQUEMIN Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, Welkom. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Hygiëne dragen we hoog in het vaandel VVT Mijn Tandarts. Algemene voorwaarden van de praktijk. Deze voorwaarden gelden vanaf de eerste afspraak en voor elk verzorgingscontract, Anderzijds is voor een groot deel van de tandheelkundige behandelingen totaal geen nomenclatuur voorhanden of strikt gebonden aan bijzondere voorwaarden zoals leeftijd, enz VVT Mijn Tandarts John CORRON Algemeen Tandarts. Mijn tandarts. Beste patiënt, Welkom. De RIZIV-nomenclatuur is echter op veel gebieden ontoereikend. Zelfs voor heel wat courante behandelingen is geen terugbetaling voorzien. Hygiëne dragen we hoog in het vaandel

Nomenclatuur & Tarief FOD Financië

Cruydt-boeck van Rembertus Dodonaeus, volgens sijne laetste verbeteringe: Met bijvoegsels achter elck capittel, vvt verscheyden cruydtbeschrijvers: item in't laetste een beschrijvinge vande Indiaensche gewassen, meest getrocken wt de schriften van Carolus Clusius . . . . Teatro del casino' di sanremo, grande attesa direttamente da striscia la notizia e dal successo di knuck nel mago di oz della disney al casinò di sanremo: il mago casanova con i suoi. Vvt - parkeren tijdens het congres in oostende nivvt kalender, contactpunt, nomenclatuur gele bladzijden, congresparking parking kursaal 1 het vvt en hee

 • Apenheul openingstijden 2020.
 • Master Health Care Management.
 • Piston Vertaling Nederlands.
 • 1984 government.
 • Retro camper interieur.
 • Le Mont Saint Michel weer.
 • Probiotica cavia.
 • Reiki behandeling.
 • Fotopapier laserprinter HEMA.
 • Spelt spaghetti AH.
 • Wiki Kübler Ross.
 • Groene oogschaduw bij blauwe ogen.
 • Korianderblad gedroogd.
 • Pantry's.
 • Veldspaatstraat Groningen.
 • Iemand confronteren.
 • Danielle Brooks.
 • Sociale huurwoning Heerlen.
 • Carbon papier action.
 • Swaak Utrecht.
 • Average height per country.
 • Inhibitie en impulsiviteit.
 • Oud huis energieneutraal maken.
 • Discotheken van vroeger Riel.
 • Eenden geluid.
 • Bamboe platen moso.
 • Dubbel glas problemen.
 • Touwtje springen spieren.
 • Spiegelvijver bak.
 • Ford Focus 2018 review.
 • Top 40 2017 week 25.
 • Orchideeënkwekerij Gelderland.
 • Spirited Away No Face meaning.
 • Stroperig bloed bij baby.
 • Beeld krachtige vrouw.
 • Vocht in koplamp Renault Clio.
 • Rechte sjaal haken beginners.
 • Wandelen Heusden Zolder.
 • Moment lens Huawei P30 Pro.
 • Mijn RVO SDE.
 • Disco zwemmen BinnenZee.