Home

Nineve verwoest

D e stad Ninevé, aan de oostoever van de rivier de Tigris, was 2700 jaar geleden de grootste stad van de wereld. Het was de hoofdstad van het Neo-Assyrische rijk, dat rond 900 voor Christus was opgekomen en het grootste deel van het Nabije Oosten in handen had gekregen. Volgens de Bijbel woonden er 120.000 mensen; waarschijnlijk was het toen de. In 614 v. Chr.is Nineve door de Meden veroverd en verwoest. Saddam Hussein heeft geprobeerd een gedeelte weer op te bouwen. Assyrië/Tijdtafel . Onderstaande jaartallen zijn allen vóór de geboorte van Christus . 1900 Oud-Assyrische rijk met als basis Assur. 883-59 Assurnasirpal II verplaatst hoofdstad naar Nimrod. 859-24 Salmanassar II 11 Nineve wordt leeggeroofd en verwoest. De mensen zijn bang, doodsbang. De Heer valt Nineve aan. 12-13 Nineve leek op een plek waar leeuwen leven. Leeuwen zijn nergens bang voor. Oude en jonge leeuwen lopen rustig rond. Ze doden andere dieren en eten die op. Ze grijpen wat ze kunnen pakken. Ook de inwoners van Nineve waren nergens bang voor Nineve is verwoest. De Assyriërs zijn weer van God afgevallen. De tempel is ook verwoest. Ze zijn teruggekomen. De tempel is herbouwd. En weer in ballingschap, tot 1948 toe. De tempel is niet meer herbouwd. Dat mag niet meer. Omdat het offer is gebracht. Dat is de kern van het evangelie. Nahum heeft daarvan geprofeteerd Kijk bijvoorbeeld eens naar Jona. God wil Ninevé verwoesten. Maar na de boodschap van Jona komt er berouw. De mensen in Ninevé vasten en trekken rouwgewaden aan zelfs de dieren vasten. En dan staat er Jona 3:10 ; 'Toen zag God wat zij deden, dat zij zich bekeerden van hun slechte weg

De verwoesting is groot. De meeste inwoners van Mosul wonen nog altijd in omliggende vluchtelingenkampen. Enkelen zijn teruggekeerd naar hun huizen, maar voor velen is dit nog niet mogelijk. Stichting HVC wil hulp bieden in de compleet verwoeste stad, op de plek waar vroeger het Bijbelse Ninevé lag Maar ook naar de veertig dagen die Ninevé nog kreeg alvorens verwoest te worden, de veertig dagen die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te komen, de veertig dagen en nachten van de zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn

Wie aan Jona denkt, denkt aan de vis. Daarbij schiet vast ook Nineve in gedachten. Daar riep Jona in de straten tot de heidenen: bekeert u! De stad (tegenover) Nineve heet nu Mosoel (Al Mawsil). Ze ligt in Noord-Irak aan de westelijke oever van de Tigris. Aan de oostelijke oever, waar vroeger Nineve lag, wordt gebouwd aan de grote voorstad van Mosoel, die ook Nineve heet. In acht Bijbelboeken. Beschrijving van de stad. Babylon was aan de Eufraat gebouwd en in de bloeiperiode van de stad lagen er zowel delen of wijken op de linker- als op de rechteroever. Er waren steile dijken om de jaarlijkse vloed te keren. De oppervlakte bedroeg 890 ha (enkel Rome en Carthago zijn in de oudheid ooit groter geweest). Binnen de ommuring was veel open ruimte met groen, ook grasland voor vee en. Archeologen in het verwoeste Mosul moeten kiezen: de tombe in ere herstellen of een per ongeluk ontdekt deel van de bijbelse stad Nineve opgraven. Robin de Wever 15 november 2017 , 19:1 'De koning heeft het bevolen.' zegt de man, 'Er is een profeet geweest, die gezegd heeft dat Ninevé verwoest zou worden en nu mogen mensen en dieren niets eten of drinken. Iedereen moet rouwkleren dragen.' Jona bedankt de man, die zijn weg al biddende vervolgt: 'Wees ons genadig. Vergeef ons onze zonden, God van Jona.

Rijksmuseum van Oudheden onttrekt Ninevé aan vergetelhei

Henoch´s Christen-Zionisten Blog: juli 2014

Hij beweerde dat hij al die tijd had geweten dat Jehovah Ninevé niet zou verwoesten, en hij gebruikte dat zelfs als excuus voor zijn vlucht naar Tarsis. Toen vroeg hij of hij mocht sterven, want hij vond dat de dood beter zou zijn dan het leven. (Lees Jona 4:2, 3.) 15 Duitse hoogleraar: beeldenstormers hebben eigen gedenkplaats verwoest 16 juli 2014 in Christelijk Nieuws. De islamitische terreurgroep ISIS beweert het graf van de Bijbelse profeet Jona in het vroegere Ninevé (nu het Iraakse Mosul) te hebben verwoest Nineve was deze week in een keer weer wereldnieuws. Barbaren van IS sloegen de restanten van die eeuwenoude stad kort en klein. God is barmhartiger dan IS, zullen we maar zeggen. Ik vind het vaak beangstigend hoe de wereld zich momenteel ontwikkelt. Niets en niemand ontziende fanatiekelingen die alles en iedereen om zich heen verwoesten

Ninevé — de bloedstad WEE de bloedstad! — zo luidde de godsspraak over Ninevé, eens de schoonste stad ter wereld. Als hoofdstad van Assyrië onder zijn grootste koningen was Ninevé gelijk een leeuwenkuil: Wreedheid en roofzucht vierden hoogtij Want, later is de stad wèl verwoest om haar zonden (zie de profeet Nahum). Gods hand is in de nood der tijden zichtbaar. Grote voorrechten hebben ook wij genoten. Denk aan de zestiende en zeventiende eeuw. Jona preekte maar enkele dagen in de stad, maar Christus komt dagelijks tot ons in Zijn Woord Nineve in 612 v. Chr. verwoest. Volgens enkele historici gebeurde dit in 608 of 606, onder de regering van Jojakim (610-599), d.w.z. ongeveer 50 jaar na de profetie van Nahum. De onzekerheid, die er bestaat over het juiste jaar van Nineve's verwoesting, laat zien, hoe weinig men zelfs op de nauwgezetste bestudering van de oude geschiedenis ka

Jona gaat opnieuw naar Ninevé op bevel van G'd. Daar voorspelt Jona dat de stad binnen 40 dagen vernietigd zal worden. De bevolking van de stad gelooft Jona en toont berouw. G'd ziet dat het berouw oprecht is en Ninevé wordt zo gered. Jona is echter niet blij. Hij had gehoopt dat Ninevé verwoest zou worden zodat Israël verlost werd van deze. Hij loopt door de grote stad en roept steeds dezelfde zin: 'Nog veertig dagen, dan wordt Nineve verwoest!' Zo waarschuwt hij de mensen. In Nineve - zandtekening Jona gaat toch naar Nineve en vertelt een moeilijke boodschap. Daardoor krijgen de mensen spijt en worden verdrietig om hun slechte gedrag Nahum betekent troost. Als we aan het oordeel over Nineve denken komen we al snel uit bij de profeet Jona. Jona werd door God gezonden om de stad te waarschuwen voor de ondergang. Zijn boodschap was: nog 40 dagen en dan zal Nineve verwoest worden. Dat was een heftige boodschap waar geen evangelie in lijkt te zitten Nineve veroverd en verwoest De verstrooier trekt tegen u op; bewaak de vesting, zie uit langs de weg, maak de lendenen vast, versterk u met alle macht! Want de Here herstelt de heerlijkheid van Jako

Puzzel – 2 Koningen 22, 2 Kronieken 34, Sefanja 1

Het zou opmerkelijk zijn als iemand nauwkeurig voorspelde dat een grote stad, die al eeuwenlang veel macht heeft, binnenkort verwoest wordt. Dat is precies wat God via een van zijn woordvoerders voorspelde: de verwoesting van Ninevé ( Zefanja 2:13-15 ) Jona is boos op God. Is hij helemaal naar Ninevé gegaan om te zeggen dat de stad verwoest zal worden, gebeurt er niets. God heeft zich bedacht. Maar hij, Jona, staat nu voor aap. Hij had het geweten toen hij op de boot naar Tarsis stapte. Ook zonder zijn preek zou God genadig geweest zijn [1] Nu dacht de waard een tijdlang na en zei tenslotte: 'Mijn beste, wonderbaarlijke Vriend, die vervuld bent van alle kracht en macht van de enig ware Godheid! Omdat U door Uw wil alles kunt scheppen wat U wilt, vraag ik U waarom de God van de joden, die jullie voor de ene en enig ware houden, heeft toegelaten dat steden als Babylon en Nineve zodanig verwoest zijn, dat je nu niet eens meer. Al snel komen de legers bij het prachtige Nineveh aan en belegeren de stad. Na een paar maanden valt Nineveh definitief ten prooi aan de vijanden van het Assyrische rijk. En binnen een paar dagen tijd maken zij de stad met de grond gelijk. De vijanden koesterden zoveel wraakgevoelens dat ze de stad volledig verwoest hebben

Akkadisch: ninoea = woning, woonplaats, de hoofdstad van het roversrijk Assyrië op de linkeroever van de Tigris, waar koningen als Sanherib (vgi. 2 Kon. 19:36), Esarhaddon en Assurbanipal paleizen en tempels bouwden. Ninevé werd in 612 v. Chr. door Meden en Babyloniërs verwoest (vgl. Nah. 1:1; 2:9; 3:7; Sef. 2:13). Jona was de boetgezant in [ Maar God had ook van tevoren specifiek gezegd dat Ninevé een verlaten woestenij zou worden. Kwam die voorspelling uit? Ja. Hoewel de stad met haar voorsteden misschien wel zo'n 500 vierkante kilometer besloeg en de moeite waard was om intact te laten, werd Ninevé volledig verwoest Menu. Portals. Beamteams. Hardware; Software; Content; Audio & Video; Forum; Gelovig leren. Bijbelcursus; Bijbelstudie/webApp; Dagopeningen; Emmaüs; Leerhuis; Meditatie Geschiedenis. In 627 n.C. behaalde keizer Herakleios van het Byzantijnse Rijk er een beslissende overwinning op de Sassaniden in de Slag bij Nineve, de laatste van de Romeins-Perzische oorlogen. Enkele jaren later zou het Arabische Rijk Nineve veroveren

Nineve - Bijbelse plaatsen

In de verte zien we de stofwolken al hangen in de lucht als van een zeer machtig leger wat Nineve zal gaan verwoesten. Er zal niks meer overblijven van die brullende en schreeuwende leeuw die ronddolde op de aarde en verscheurde wat binnen handbereik lag Onder die moskee lag een Assyrisch-christelijke kerk en daaronder weer een oud-Assyrisch paleis, dus blies IS de moskee op(!) om naar oudheden te graven en ze te verkopen, voor zover nog niet verwoest bij die explosie. 'Hier staan we bij het laatst overgebleven stierbeeld van Ninevé', zegt Jaber in ondergronds duister Vraag: Jona wordt naar Nineve gestuurd om een boodschap te brengen: over veertig dagen zal Nineve verwoest worden. Wanneer de koning dit hoort, doet hij een boetekleed aan en laat hij een bevel geven aan het volk én aan de dieren

Nahum 3 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

 1. Re: Nineve, behouden of niet? Bericht door eilander » Wo Aug 18, 2010 7:57 pm hervormde schreef: Een hardnekkig kenmerk van velen is helaas dat ze de ballingschap naar Babel maar vergeten
 2. Want in het jaar 612 vóór Christus is Ninevé ook geheel verwoest. Ja, hetgeen dat uit Zijn lippen gaat, dat is vast en onverbroken. Deze prediking is ook een boodschap voor Juda, ook zij zal door God getuchtigd worden, als zij doorgaat om de goden der Kanaanieten te eren en te dienen
 3. 3.1) Wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op. 2) Hoor! Knallende zwepen! Hoor! Daverende wielen! Dravende paarden, dansende wagens, 3) steigerende ruiters, vlammende zwaarden, bliksemende lansen
10 minst populaire boeken van de Bijbel ~ Creatov

zodat al wie u ziet, van u wegvlucht en zegt: Verwoest is Nineve! Wie zal haar beklagen? waar zal ik troosters voor u zoeken Hour of Power is een televisiekerkdienst. Elke zondag om 8 en 9 uur op RTL5 en om 17 uur op Family7 7 feb. 2021 - Jona en de walvis. Jona de profeet. Een verhaal uit de Bijbel, de Koran en de Thora. De profeet Jona krijgt van God de opdracht de mensen in Ninivé te waarschuwen, omdat de stad binnen veertig dagen verwoest zal worden. Jona weigert en vlucht met een schip de andere kant op; dat schip wordt door een storm overvallen. Jona wordt overboord gezet en opgeslikt door een walvis

prop. J.G. Macdaniel - Nahum 1 - Preekaantekeninge

Inleiding 1 In dit boek staat wat Nahum uit Elkos van God moest zeggen over de stad Ninevé. Ninevé zal worden veroverd 2 De Heer is een jaloers God. Hij wil niet dat de mensen andere goden aanbidden. Hij straft zijn vijanden streng. 3 De Heer is heel geduldig, maar ook heel machtig. Hij laat geen kwaad ongestraft Toen, in Ninevé: 'Nog veertig dagen en dan zal Ninevé verwoest worden.' 'Jona de profeet', zegt de Heere Jezus, 'is het enige teken dat Ik u geef.' En zoals Jona toen een teken was, zo zal de Zoon des Mensen een teken zijn voor dit geslacht. 'Zal', dat is toekomende tijd. Het ligt nog in het verschiet. Maar het teken komt

In 612 v. Chr. was Ninevé verwoest. Daarmee werd de kracht van het Assyrische wereldrijk gebroken en nam Babylon deze heerschappij over. In 606 v. Chr. viel Haran, het laatste bolwerk van Assyrië (Wet van Meden en Perzen) De Meden hebben met hun snelle paarden Nineve verwoest in 612 v. Chr. De Babyloniërs lieten de verwoesting van Nineve aan hen over. Maar samen deelden zij de buit van het Assyrische rijk

GASTCOLUMN: En God bedacht zich - BEA

Dat de Here Ninevé verwoest geschiedt werkelijk niet vanwege een Goddelijke voorliefde voor agressie. De profeet Nahum zegt in hoofdstuk 3: Wee de bloedstad, een en al leugen, vol buit! Het roven houdt niet op. Geweld begint altijd bij mensen, nooit bij God. David leert ons in Psalm 11: De HEERE beproeft de rechtvaardige Hij staat op en gaat. Ninevé is een grote stad. Het is drie dagreizen lopen om de stad te doorkruisen. Jona heeft geen goed nieuws voor de stad. Hij preekt dat de stad binnen veertig dagen door God zal worden verwoest. De boodschap slaat in. Jona is nog maar een dagreis onderweg in de stad. De hele dag zegt hij niets anders dan dat de stad. God heeft een plan, maar Hij heeft niet te maken met poppen maar met mensen. Als God zegt dat Nineve verwoest zal worden en ze tonen berouw, dan gaat het oordeel niet gelijk door, maar uiteindelijk komt het wel. Er is een juiste tijd voor alles en het plan der eeuwen zal volvoerd worden op Gods tijd

Een boodschap voor Nineve christenvervolging Irak

De reputatie van Nineveh In de Oudheid stond Nineveh bekend als een van de grootste en mooiste steden ter wereld. Tussen 705 en 612 v. Chr. was het de hoofdstad van het Nieuw-Assyrische Rijk en als zodanig beschikte de stad over alle luxes die binnen het rijk te krijgen waren Immers, als Ninevé verwoest wordt, als haar koning en haar legers sterven, dan is Israël van zijn sterksten vijand voor goed verlost! En toch, neen! Jona wil niet naar Ninevé. Inplaats van God te gehoorzamen, zoekt hij Hem te ontvluchten Assyrië was Israëls grote vijand en Israël werd door hen verslagen in 722 v.Chr. Nineve's berouw moet van korte duur geweest zijn, want de stad werd verwoest in 612 v.Chr. Sleutelvers: Waarom zou Ik dan geen medelijden voelen met die grote stad met meer dan honderdtwintigduizend mensen,. Inleiding 1 Wee de bloedstad 2 - 3 Het strijdtoneel 4 De reden van het oordeel 5 - 6 De passende straf 7 Ninevé is zonder iemand die troost 8 - 10 Ninevé niet beter dan No-Amon 11 Ninevé wordt gelijk aan No-Amon 12 - 13 Ninevé, een toonbeeld van zwakheid 14 Ironische oproep tot verdediging 15 Ninevé totaal verwoest 16 Alle handel is verdwenen 17 Ninevé van de aardbodem verdwenen 18 De. 4 Nog veertig dagen, dan zal Nineve worden omgekeerd. (Statenvertaling) En dat is wat er gebeurd. Nineve wordt omgekeerd. Niet omdat God de stad verwoest en alles op zijn kop zet. Maar omdat de inwoners zich afkeren van hun levensweg van oneerlijkheid, bedrog en geweld. En proberen weer te leven zoals God het wil

Veertigdagentijd - Steunpunt liturgi

- Een deel van het volk dat compleet in paniek raakt. De stad wordt verwoest, alles moet in veiligheid gebracht. Spijker alles vast, vlucht het dak op, red wat je redden kan. - Een ander deel van het volk dat berouw krijgt. Ach en wee, in zak en as. Tranen met tuiten, maar vooral heel veel spijt, als haren op hun hoofd Het paleis, gebouwd door Sanherib, van ca. 705 tot 681 v.Chr. koning van Assyrië, werd later uitgebreid door zijn zoon, Esarhaddon (681-669 v. Chr.) Het paleis werd gedeeltelijk verwoest tijdens de slag om Nineve in 612 voor Christus. Archeologen werken momenteel wanhopig om zoveel mogelijk te vinden en op te slaan, omdat de tunnels instabiel.

Nineve, de geweldig grote stad - AME

DE Assyrische wereldmacht heeft Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk Israël, al verwoest. Ook voor Juda vormt Assyrië al lange tijd een bedreiging. Daar heeft de profeet Nahum een boodschap betreffende de hoofdstad van Assyrië, Ninevé. Die boodschap staat in het Bijbelboek Nahum, dat vóór 632 v.G.T. geschreven is infrastructuur en veel verwoeste levens. Een opbouw die nog jaren zal . duren en erg langzaam op gang komt. Veel mensen die leven in . vluchtelingenkampen zonder ook maar enige hoop op een goede toekomst. Langzaam keren er weer wat mensen terug naar de dorpen op de vlakte . van Ninevé en ook naar Mosul (het vroegere Ninevé). Maar voor velen is d Nineve is ca. 400 jaar later pas vernietigd! De Heere laat in zijn heilig Woord zien dat hij zich laat verbidden, keer op keer. Ik voelde me zelf beschuldigd toen ik de woorden van Dirk las, want ik wist mijzelf ook op de stoel in afwachting van de vervulling van deze profetie over Damascus, en het bracht me tot mijn zinnen en de verootmoediging Israël valt als één van de eerste naties. In 722 v.C. wordt Samaria veroverd en verwoest en de hele bevolking vermoord en gedeporteerd. Juda blijft bestaan als vazalstaat van het Assyrische rijk. Dit duurt meer dan een eeuw totdat de macht van Assyrië wordt overgenomen door Babel. (in 612 v.C. wordt Ninevé verwoest Nineveh ( / n ɪ n ɪ v ə /; Akkadisch: URU NI.NU.A Ninua; Syriac: ܢܝܼܢܘܹܐ) was een oude Assyrische stad van Mesopotamië, gelegen aan de rand van Mosul in het hedendaagse Noord- Irak.Het is gelegen aan de oostelijke oever van de Tigris rivier, en was de hoofdstad van de Neo-Assyrische Rijk.Tegenwoordig is het een veel voorkomende naam voor de helft van Mosul die ligt.

Babylon (stad) - Wikipedi

 1. Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken
 2. 4 Je gedraagt je als een hoer, een verleidster ben je, bedreven in toverij, je verkwanselt volken voor je ontuchtige praktijken, en stammen voor je toverkunst. 5 3:5 Nah. 2:14 Daarom zal ik je straffen - spreekt de HEER van de hemelse machten. Ik zal je kleren optillen tot over je gezicht, je naaktheid aan alle volken tonen, je schaamte aan alle landen laten zien
 3. Fast van Nineve ( Classical Syrisch: ܒܥܘܬܐ ܕܢܝܢܘܝ̈ܐ Bā'ūṯā d-Nīnwāyē, letterlijk Petitie van Nineve), is een drie-dagen vasten beginnen de tweede maandag voor Clean maandag van zondag middernacht tot en met woensdag middag waarbij de deelnemers zich te onthouden van alle soorten zuivel en vleesproducten en die herinnert aan de drie dagen dat de profeet Jona doorgebracht.
 4. En dat dit laatste vaak ontbreekt bij mensen in het algemeen (gelovig of ongelovig) zal waar zijn. Zelfs de Bijbelheiligen hadden daar last van. Jona zag liever dat Ninevé verwoest werd, dan dat ze tot bekering kwamen en gered werden. Dat is nooit goed te praten. Zie verder de onderstaande artikelen
 5. Deze koning en zijn opvolgers gebruikte de Here als een stok om de ongehoorzame Israëlieten en andere volken mee te slaan (Jes.10:5, 14:29). Daarna kwam alsnog Gods straf voor de grote stad Ninevé en het Assyrische rijk. Ninevé werd in 612 voor Christus ingenomen en verwoest. De stad is nooit meer herbouwd. Het is nog steeds een puinhoop

Dilemma: het 'graf van Jona' bewaren of Nineve opgraven

Wat is de betekenis van Kyaxares? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord Kyaxares. Door experts geschreven Van Horen Zeggen / Op Weg - 1 oefenvragen hoofdstuk 1 en 2 - IK woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Deze stad zal worden verwoest. De profeet noemt de stad Bloedstad (3:1), een beeld dat het Assyrisch rijk diep is gezonken. De basis van de boodschap van Nahum is: * De heerschappij van God geldt over heel de aarde, over hen die geloven en die niet geloven, * De goden van Ninevé stellen niets voor

OT. 80 - NIEMAND WORDT VOORGETROKKEN - Bijbelverhale

Nineve was het centrum van het assyrische rijk. Indrukwekkend de oorlogsmachinerie, een grote tempel voor de godin Isjtar, de godin van liefde en oorlog. Vanuit die stad werd Israël veroverd, deportaties uitgevoerd, mensen als vee afgevoerd. Niets nieuws onder de zon. In het jaar 612 wordt Nineve verwoest Wij gaan het vandaag hebben over Jona. Over hoe Jona ons leert dat wat God van ons vraagt, angstaanjagend is en dat dat in orde is. In het boek Jona wordt hem gevraagd naar Nineve te gaan om de inwoners te vertellen dat over 40 dagen Nineve zal worden verwoest. Voor ons is Nineve zomaar een stad maar Nineve was behoorlijk angstaanjagend 3. De zonden van Ninevé brengen den ondergang. 1 Wee der bloedstad, die gans vol leugen, en verscheuring is! de roof houdt niet op.. 2 Er is het geklap der zweep, en het geluid van het bulderen der raderen; en de paarden stampen, en de wagens springen op.. 3 De ruiter steekt omhoog, zo het vlammende zwaard, als de bliksemende spies, en er zal veelheid der verslagenen zijn, en een zware. Weglopen bij de HEERE. Weglopen bij de HEERE (Jona 1:1-3) Jona is een profeet van God. Hij is geroepen om Gods Woord te verkondigen. Deze keer wordt hij op reis gezonden Geïllustreerde geschiedenis van Nineve, de luisterrijke hoofdstad van het Assyrische rijk, ook van de verwoesting van de stad in verleden en heden en het.

Nahum is het zevende boek uit de reeks kleine profeten.Dateringen lopen uiteen van tweede helft 7e eeuw tot 4e eeuw v.C. De naamgever van het boek, Nahum, was een profeet afkomstig uit Elkos, een plaats waarvan de ligging omstreden is: de meningen lopen uiteen van ergens in het huidige Irak tot in Galilea. Hij zou in de tweede helft van de 8e eeuw actief zijn geweest, rond 743 of rond 709 v.C. zijn de heidenen (Nineve lag in Babylonië) in de verschillende situaties zelfs vromer dan het eigen volk. - Jona vindt alles wat God doet doodnormaal, de 'andersdenkenden' zijn er enorm van onder de indruk. - Het verhaal is op een knappe en een - ook voor ons - hypermoderne manier verteld. Scène 1 Nieuws van de dag (Jona 1

Geschiedenis van Egypte - Christipedia

wordt onze stad niet verwoest. En God hoort dat gebed. Hij ziet dat de mensen zich bekeren. Hij is barmhartig en straft de mensen niet. Dat lezen we in Jona 3: 1-5 en 10 Vrijdag: Jona ziet dat de mensen van Ninevé zich bekeren. Daar is hij verdrietig over, ja zelfs boos. Hij denkt: Zie je wel. Ik wist het wel! Onze God is barmhartig en spaart. Nahum 2 BasisBijbel (BB) De verwoesting van Ninevé. 2 De vernietiger [] komt eraan, Ninevé! Bewaak je stad! Verdedig je wegen! Doe je zwaard om! Bewapen je met alles wat je hebt! 2 Want de Heer gaat het land Israël herstellen, tot het er weer zo mooi en goed zal zijn als vroeger. Want plunderaars hebben het land helemaal leeggeplunderd en alle wijnstruiken vernield

Nineveh-tentoonstelling in Rijksmuseum van Oudheden

Ze zullen zeggen: 'Ninevé is verwoest!' Wie zal daar verdrietig over zijn? Wie zal jou willen troosten? 8 Ninevé, ben jij soms beter dan de grote stad No aan de Nijl? No vertrouwde ook op de bescherming van het water. Het water was zijn muur Ninevé zal verwoest worden. Jona heeft niet gedraald. Hij is meteen begonnen. De ene straat in en de andere weer uit. Hij heeft dat 'één dagreis' gedaan (Vers 4). Niet omdat hij in één dag de stad rond is. Daar heeft hij drie dagen voor nodig. Nee, de mensen in Ninevé geven de boodschap van Jona aan elkaar door Jona is de stad Nineve weer uitgegaan. Hij heeft een plaats gezocht buiten de muren van de stad. Een plaats waar hij veilig is wanneer Gods grote oordeel over Nineve zal komen. Hij zit aan de oostkant van Nineve. Daar wacht Jona vol spanning de 40e dag af. Hij wil zien hoe Nineve zal worden verwoest. Voor Jona is dat een grote dag

Jona 3 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

 1. 'Als de stad Nineve verwoest zal worden, laat het dan maar verwoest worden!' zal Jona wel gedacht hebben. 'Ik ben liever aan God ongehoorzaam dan dat ik mijn vijanden gered zie worden van het oordeel.' In de vier hoofdstukken die dit boek telt zien we Jona's ervaringen en de lessen die hij had kunnen leren
 2. De Here heeft opnieuw, dezelfde opdracht voor Jona. 'Jona, ga naar Ninevé en vertel de mensen dat Ik boos op hen ben. Ze moeten weten dat ze verkeerde dingen doen. Als ze hier niet mee stoppen zal Ik de stad omkeren en verwoesten.' Jona luistert nu wel naar de Here God. Hij gaat op reis naar Ninevé. Ninevé is een grote stad
 3. Ninive (Nineve) betekenis & definitie [Gr. Assyrisch Ninoea], de Ninive werd in 612 v.C. door de Meden en Babyloniërs verwoest.In 1842 begon P.E.Botta een reeks opgravingen, m.n. in Qoejoendik, een stadsgedeelte waar zich de belangrijkste tempels en paleizen bevonden
 4. Nineve gaat het woord van mond tot mond drie dagreizen ver! -het Woord van het verbond dat nieuw leven wil, bereikt de koning van Nineve. En dan zien we het gebeuren! De Koning, de machthebber, staat op van zijn troon en legt zijn kleed af. Een machthebber die zijn oren voor het WOORD opent
 5. Sanherib moet zich terugtrekken. Terug in Nineve wordt Sanherib, 20 jaar later, vermoord door twee van zijn zonen. Zijn zoon Esarhaddon volgt hem op (681 v. Chr.). Tijdens zijn regering is er veel samenzwering en ziekte. Esarhaddon voert vreemde volken naar Samaria in Israël. Er zijn veel opstanden en aanvallen van buiten

Assyrische rijk - Christipedi

 1. Het woord voor 'ondersteboven gekeerd' (St.Vert.: omgekeerd) kan betekenen: de stad wordt verwoest. Zo is het ook ongetwijfeld opgevat door zowel Jona als de inwoners van Ninevé. Maar het woord kan ook betekenen: de stad wordt omgekeerd, d.w.z. bekeerd
 2. Tobit is een vrome jood uit de stam van Naftali. Tijdens de regering van Enemessar, de koning van Assyrië, wordt hij in ballingschap weggevoerd naar het verre Nineve. Hij is een ingoed mens, van kindsbeen af. Hij bewandelt de weg van waarheid en gerechtigheid. Hij is getrouwd met Anna en samen krijgen zij een zoon die zij Tobias noemen
 3. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door de Volkskrant
 4. Hij wordt naar Nineve gestuurd. Nineve werd in het jaar 701 voor het begin van onze jaartelling de hoofdstad van het Nieuw-Assyrisch Rijk. De machthebber ervan was een zeer groot despoot. Hij onderwerpt in 701 Juda, belegert Jeruzalem en verwoest Babylon. Maar in 612 word Nineve verwoest en de bewoners uitgeroeid
 5. De verwoeste tombe is door moslims gebouwd op de ruïnes van het Aramese Klooster van Jona, dat uit de vierde eeuw stamt. In 1902 is deze schrijn van Jona door Iraakse christenen gesloten. In de joodse traditie keerde Jona na zijn reis naar Nineve terug naar Galilea en is hij begraven in zijn thuisstad, Gath-Hefer
 6. verwoest. Een andere aanwijzing is de val van Ninevé. Dat vond plaats in 612 v. Christus. Zó kunnen we Nahum dateren tussen 663 en 612 v. Chr. Dat is tegelijk ook de periode waarin de As-6 syriërs de machthebbers van het gebied waren. Hun koning heette Assurbanipal en regeerd

Bijbel in 1000 seconden NINEVE

Schatten evacueren is geen optie Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden werkt aan een expositie over Nineve, de ruïnestad in het noorden van Irak die door IS is verwoest Controleer 'verwoestend' vertalingen naar het Turks. Kijk door voorbeelden van verwoestend vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica

'Duizenden jaren oude stadsmuur Nineveh deels opgeblazen

 1. Abraham Kuyper Collection. Alle Volken. Ambtelijk Contac
 2. Nog maar 40 dagen en Nineve wordt verwoest. Broeders en zusters, de tijd is kort geworden, schrijft Paulus. De tijd is vervuld, zegt Jezus. Er valt dus geen tijd te verliezen voor hen die in God geloven, want God gaat anders om met de tijd dan wij. Voor Hem zijn duizend jaar als één dag
 3. Verder wordt stilgestaan bij de betekenis van de stad Nineve voor de Assyrische cultuur. De ervaringen van Israël en Juda met het machtige Assyrië waren bitter. De oude stad Nineve (in het Assyrisch: Ninua) ligt in Noord-Irak aan de oostelijke oever van de rivier de Tigris en is nu, goed herkenbaar door de restanten van zijn imposante stadsmuur, een deel van de stad Mosul
 4. G'd zal Ninevé verwoesten. G'd zal Jeroesjalajiem verwoesten. Al waren Tobias en Sara nu zelf oud, ze luisterden toch naar Tobit. Ze gingen na de dood van Tobit en Hanna naar Medië. Naar Sara's ouders. Tobias werd nog ouder dan zijn vader. Hij werd zelfs -onbeschrieje- 117 jaar. Vlak voor zijn dood hoorde hij dat Ninevé verwoest was
 5. Was Nineve verwoest en zijn profetie vervuld, dan had hij daar waarschijnlijk geen probleem mee gehad! Hij kon niet tevreden zijn, enkel met het feit dat hij gedaan had wat God van hem gevraagd had, d.w.z tegen Nineve te prediken, maar hij wilde ook deel hebben aan wat de Heere zou doen na zijn prediking
 6. Controleer 'verwoestend' vertalingen naar het Catalaans. Kijk door voorbeelden van verwoestend vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica
 7. de stad ook echt heeft verwoest, wordt bewezen door de ruïnes van Ninevé. Geweld is begonnen bij de aartsvijand van God en mensen — Satan de Duivel, die door Jezus een moordenaar werd genoemd (Johannes 8:44). En omdat 'de gehele wereld in de macht van de goddeloze ligt', hebben mensen vaak een vergelijkbare houding tegenover geweld. Dat.

Jona is superboos. Hij zat namelijk onder een boom te wachten totdat God de stad zou verwoesten, maar dit gebeurt niet én de boom waar hij onder zit gaat wel dood waardoor hij geen schaduw meer heeft. Het boek eindigt met God die Jona duidelijk probeert te maken dat hij de mensen in Nineve belangrijker vindt dan bomen die schaduw geven Archeologen vonden de restanten in 1847, maar in 2016 is de stad opnieuw verwoest door strijders van IS. Het museum in Leiden toont reliëfs, beelden, kleitabletten en rolzegels, naast 3D-reconstructties en -animaties. Met meer dan 100.000 inwoners was Nineveh een tijdlang de grootste en belangrijkste stad van de wereld Het bijbelboek Nahum is geschreven door de ziener Nahum, wiens naam betekent 'Troostrijk' of 'Trooster'. Het kondigt de ondergang van de slechte stad Ninevé aan. Na 1:1 De last van Nineve. Het boek des gezichts van Nahum, den Elkosiet De naam van de goddeloze stad Sodom zegt het al in een woordgrapje: zo dom. Deze stad was net als Ninevé zeer goddeloos en God had besloten de stad te verwoesten. Een man, Abraham genaamd, bidt voor de stad in Genesis 18: En Abraham kwam dichterbij en zei: Zult U ook de rechtvaardige tegelijk met de goddeloze wegvagen

 • Dinosaurus filmpje Schooltv.
 • Leo Blokhuis Wezep.
 • Baan Twente vacatures.
 • Valentijn Tienen restaurant.
 • Gebroken plastic repareren.
 • Baard trimmen.
 • Bogaardenstraat 33 Leuven.
 • Marc Dex varken.
 • Sprookjesboom Efteling.
 • Hutu, Tutsi physical differences.
 • Canon EOS 60D specificaties.
 • Schilderij van je hond.
 • Evergem site.
 • Autostoel Isofix.
 • Graszaad paardenweide.
 • Copacabana remix.
 • Commissies Vlaams Parlement.
 • Gedicht mijn zoon wordt groot.
 • Aanbouw veranda plat dak.
 • Op bedevaart naar Lourdes.
 • Loon burgemeester kortrijk.
 • Quotes over haters.
 • Crack roken gevoel.
 • Taak overbrengingen.
 • Vouwgordijn blauw.
 • Fahrzeug identifizierungsnummer.
 • Camping met indoor speeltuin Limburg.
 • Workshop autofotografie.
 • Monster Jam 2021.
 • ACM infarct.
 • Tinnitus zelfmoordbrief.
 • Feyenoord uitshirt 2017/18.
 • Bladvlekkenziekte liguster bestrijden.
 • Paardenvoer Pavo.
 • Bismarck model healthcare.
 • NIKKIE chunky sneakers.
 • Brew cask search.
 • Voorbeelden schending privacy.
 • Bekende duitsers 2020.
 • Kingcab.
 • Rozentuin bezoeken.