Home

Jaarlijkse fietsongelukken

Wist u dat... Jaarlijks 78.000 mensen een fietsongeval krijgen waarvoor ze medisch worden behandeld? Jaarlijks 66.000 mensen door een ongeval met de fiet In 2017 zijn er zelfs voor het eerst meer fietsers dan automobilisten om het leven gekomen bij een verkeersongeluk, namelijk 206 bij een fietsongeluk ten opzichte 201 in de auto. Risicogroepen Uit onderzoek door VeiligheidNL is gebleken dat in 2016 het aantal fietsongevallen waarvoor behandeling op een Spoed Eisende Hulp-afdeling noodzakelijk was het vaakst voorkomt onder kinderen en ouderen Wel blijven fietsongevallen de voornaamste reden van de gemiddeld 20 kinderen die per jaar nog in het verkeer overlijden. De doodsoorzaak is meestal traumatisch hersenletsel. De meeste gewonden vallen onder kinderen rond de 4 jaar en rond de 12 jaar. Rond de 4 jaar leren kinderen net fietsen, en rond hun 12e rijden ze vaak dagelijks naar school

Jaarlijks aantal fietsongevallen in Nederland

 1. In 2016 overleden er in Nederland 189 fietsers in het verkeer. Dit is ongeveer 30% van het totaal aantal verkeersdoden. Het aantal ernstig gewonde fietsers is niet precies bekend. Naar schatting ging het in 2015 om ruim 60% van het totaal aantal ernstig verkeersgewonden, wat zou overeenkomen met ruim 13 duizend
 2. der dan in 2018, toen er 678 doden vielen in het verkeer
 3. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 78.000 slachtoffers van een fietsongeluk behandeld voor letsel. Hiervan worden er zo'n 66.000 mensen behandeld op de spoed eisende hulp in een ziekenhuis. Schadevergoeding fietsongeluk - Heb ik daar recht op

Fietsongelukken door niet goed opletten. Het aantal dodelijke ongelukken met fietsers is stabiel, maar het aantal gewonden met fietsongelukken neemt met rasse schreden toe. Met ongeveer tienduizend gewonden is er in korte tijd zelfs een verdubbeling geconstateerd Samenvatting. De maatschappelijke kosten van verkeersongevallen worden geschat op € 17 miljard in 2018 (€ 15,8 tot € 18,6 miljard): vergelijkbaar met ruim 2% van het bruto binnenlands product (bbp). Dit is beduidend hoger dan andere maatschappelijke kosten door verkeer, zoals congestie (€ 3,3 tot € 4,3 miljard) en milieuschade (€ 7 miljard) Wat zijn de oorzaken van fietsongelukken en hoe voorkom je ze? In Nederland komen er jaarlijks zo'n 190 fietsers om het leven. Dat is erg veel als je nagaat dat het een kwart is van alle verkeersdoden. Als er dan gekeken word tnaar de groep ernstig verkeersgewonden is zelfs meer dan de helft fietser

Aantal doden en gewonden door fietsongelukken neemt toe Steeds meer fietsers raken betrokken bij ongelukken. Ook het aantal doden en gewonden door ongelukken op de fiets neemt toe Sinds 1950 is het jaarlijks aantal sterfgevallen verdubbeld tot bijna 152 duizend in 2019. Het aantal sterfgevallen per duizend inwoners is van 7,5 in 1950 naar 8,8 in 2019 gestegen. Oorzaak van deze toename is, behalve de bevolkingsgroei, de veranderde samenstelling van de bevolking naar leeftijd: doordat er minder kinderen worden geboren en mensen steeds langer leven, vergrijst de bevolking Verkeersveiligheid Nooit eerder zo weinig verkeersdoden, maar fors meer fietsongevallen in België Fietsers in Antwerpen Beeld Wouter Van Vooren. Volgens de meest recente. Een fietsongeluk zit in een klein hoekje. Dat blijkt wel uit de ongevallencijfers. Jaarlijks worden bijna 80.000 mensen medisch behandeld naar aanleiding van een fietsongeluk. Nu is het u ook overkomen. U bent aangereden op de fiets. Welke stappen moet u nemen voor het eisen van een schadevergoeding? Verzamel de gegevens van betrokkenen en. De meeste fietsongelukken gebeuren aan het begin van het schooljaar. Door: Menno Weehuizen . Zo is er jaarlijks een campagne genaamd: 'De scholen zijn weer begonnen'. Met bannering langs de weg wordt aan automobilisten duidelijk gemaakt dat er gelet moet worden op fietsende scholieren bij oversteekplaatsen

Voornaamste oorzaak voor de toename van het aantal fietsongelukken in 2018 was het grote aantal oudere fietsers. Niet eerder zijn er zoveel fietsers me Op de website ximaar.worldpress.com werden medio 2012 de resultaten gepubliceerd van een onderzoek, waaruit duidelijk blijkt dat het jaarlijks aantal dodelijke fietsongelukken tussen 2009 en 2011 alleen bij 60-plussers is toegenomen terwijl bij fietsers onder de 60 jaar er juist sprake was van een afname

UTRECHT - Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid donderdag presenteert op het eerste Nationaal Congres Kinderveiligheid dat in Utrecht plaatsvindt De Nederlandse Vereniging voor Traumchirurgie (NVT) slaat alarm over het aantal fietsongelukken van de afgelopen jaren. Dat is volgens de organisatie flink gestegen Toename ongelukken op de fiets door mobieltjes. Eén op de vijf fietsongevallen bij kinderen in de stad komt door het gebruik van een smartphone tijdens het fietsen

Uit een analyse van SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid) blijkt dat fietsers in de stad de grootste kans hebben bij een ongeluk om te komen: 28 procent van de 274. Fietsland Denemarken, met ongeveer evenveel fietskilometers als België doch slechts 5,5 miljoen inwoners, kent jaarlijks 45 fietsdoden. (Bron: www.fietsersbond.be, persbericht 7-10-2010) Bij sneeuw. Het is de taak van de gemeenten een veegmachine aan te schaffen en ook de fietspaden zoveel mogelijk sneeuw- en ijsvrij te houden. Zie Fietsersbond

Hoeveel fietsongevallen zijn er per jaar? - Letselschade

 1. Jaarlijks. Publicatiestrategie. Jaarlijks worden definitieve cijfers gepubliceerd. Hoe wordt het uitgevoerd Soort onderzoek. De statistiek Verkeersdoden is een registratie van alle als gevolg van een verkeersongeval, dat in Nederland plaatsvond, overleden personen. De cijfers geven zo een beeld van de verkeersveiligheid van Nederland
 2. Fietsongeluk Jaarlijks raken 78.000 mensen gewond en overlijden er 190 mensen als gevolg van een fietsongeluk. In ongeveer 20% van de gevallen is er een motorvoertuig bij betrokken. Fietsers zijn uitermate kwetsbaar in het verkeer en lopen risico op ernstige letselschade door een fietsongeluk
 3. Meeste dodelijke fietsongelukken in Brabant. 12 december 2016 om 07:41. De gestolen fiets is terecht, Maar het aantal fietsers dat jaarlijks verongelukt, neemt niet af
 4. Helaas gebeuren er namelijk nog te veel fietsongelukken op de Nederlandse fietspaden: zo'n 78.000 mensen worden per jaar medisch behandeld voor de gevolgen van een fietsongeluk, 66.000 personen belanden na een fietsongeluk op de Spoedeisende Hulp, 8.100 mensen worden na een fietsongeluk opgenomen in het ziekenhuis en maar liefst 190 mensen overlijden jaarlijks na een fietsongeluk
 5. Aanrijding met voetganger of fietser Wie is er aansprakelijk bij een aanrijding met een voetganger of fietser. Fietsers of voetgangers worden gezien als zwakkere verkeersdeelnemers

Jaarlijks overlijden enkele duizenden mensen door meeroken. Het gaat hierbij vooral om hartaandoeningen (enkele duizenden gevallen), longkanker (enkele honderden gevallen) en wiegendood (een tiental gevallen). Aandeel roken in dodelijke slachtoffers ten gevolge van alcohol of drugs Fietsen kan veel veiliger. De helft van de 20.000 ernstige verkeersslachtoffers die jaarlijks in Nederland vallen, zijn fietsers; waaronder 6.000 oudere fietsers De 'Safetobike' moet het grote aantal fietsongelukken verminderen. Jaarlijks overlijden er zo'n 200 fietsers door een ongeluk in het verkeer. Ongeveer 60.000 fietsers raken dermate gewond dat ze in het ziekenhuis terecht komen. Ongeveer 120.000 mensen raken lichtgewond. Slimme fietsbel. De Safetobike is een slimme fietsbel Steeds meer fietsongelukken onder oudere fietsers. maandag 9 november, 2020. Het aantal verkeersslachtoffers onder fietsende ouderen neemt de afgelopen jaren flink toe. Met name 70-plussers zijn vaker slachtoffer, onder 80-plussers loopt het aantal verkeersdoden flink op Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. Van de 148 dodelijke slachtoffers is 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep met 1,3 kilometer per dag het minst fietst

Fietsers en voetgangers zijn bijna voor een derde slachtoffer van alle dodelijke verkeersongelukken in de EU. Jaarlijks komen gemiddeld 5180 voetgangers en 2160 fietsers om in het verkeer, stelt. Jaarlijks worden ook nog 71.000 fietsers na een ongeval behandeld op een afdeling Spoedeisende Hulp. De SWOV wil dat er meer in onderzoek wordt geïnvesteerd om de verkeersonveiligheid van fietsers terug te dringen. Fietsers ouder dan 75 jaar hebben een duidelijk verhoogd ongevalsrisico

Het aantal fietsongelukken is de afgelopen tien jaar fors gestegen. Vooral onder oudere e-bikers vallen meer doden Meer fietsongelukken bij 70-plussers In 2019 overleden 203 fietsers in het verkeer. Zeker 65 van deze fietsers reden op een elektrische fiets. Waar het aantal dodelijke ongevallen met auto's al. Paaltjes op het fietspad zijn de grootste oorzaak van fietsongelukken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. De Groningse onderzoekers analyseerden fietsongevallen waar geen andere verkeersdeelnemers bij betrokken waren Fietsongeval en letselschade: wat te doen na ongeluk met fiets. U bent met uw fiets betrokken geraakt bij een aanrijding. Wat te doen als u bent aangereden op de fiets of fietsongeluk heeft gehad

Meer fietsongelukken met kids door gamen. Jaarlijks moesten 2000 van hen ook in het ziekenhuis worden opgenomen. Hoofdwonden Meestal betreft het verwondingen aan hoofd of hals, zoals een hersenschudding. Het aantal dodelijke verkeersongevallen onder kinderen daalde in deze periode met een derde Meer fietsongelukken met kids door gamen Meer fietsongelukken met kids door gamen. Nieuws 19-01-2012 Print dit artikel; Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen jaren Jaarlijks moesten 2000 van hen ook in het ziekenhuis worden opgenomen Meer fietsongelukken met kinderen door bellen en gamen Jaarlijks moesten 2000 van hen ook in het ziekenhuis worden opgenomen. Meestal betreft het verwondingen aan hoofd of hals,. De collectieve gevolgen van de onveiligheid in het wegverkeer zijn aanzienlijk, zeker als die bijvoorbeeld vergeleken worden met andere transportsystemen, waarin de risico's veel lager liggen en waarin jaarlijks veel minder slachtoffers vallen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vervoer per vliegtuig of trein Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen jaren flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid donderdag presenteert op het eerste Nationaal Congres Kinderveiligheid dat in Utrecht plaatsvindt. De meeste gewonden vallen onder kinderen rond de 4 jaar en rond de 12 jaar

VEENENDAAL - Een fietser is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in Veenendaal. Het slachtoffer kwam kort na 14.15 ten val toen hij werd geraakt door de auto op de kruising. Meer fietsongelukken met kinderen door mobieltje REGIO - In de jaren 2006-2010 meldden zich jaarlijks gemiddeld 14.000 kinderen na een fietsongeval bij de spoedeisende hulp Daaruit blijkt dat het aantal fietsers dat jaarlijks verongelukt, maar niet afneemt en blijft schommelen rond de 180. In 2015 kwamen 185 fietsers om het leven in het verkeer, 115 mannen en 70 vrouwen Fietsongelukken eisen jaarlijks ruim dertig kinderlevens, 2400 houden er hersenletsel aan over. Geef alle basisscholieren daarom een gratis fietshe.. De NVT heeft onderzoek gedaan naar de spoedeisende hulp van zes ziekenhuizen, waaruit bleek dat in de eerste week na de schoolvakantie veel meer fietsongelukken gebeurden. Het is een verschil van 70 procent ten opzichte van de laatste vakantieweek. Volgens Boele van Hensbroek gaat het jaarlijks om duizenden patiënten

Meer fietsongelukken met kinderen door bellen en gamen

Jaarlijks vallen gemiddeld twintig verkeersdoden onder kinderen. De meerderheid overlijdt door een fietsongeval. Het aantal dodelijke ongevallen is in de periode 2006-2010 wel met een derde gedaald Fietspaaltjes grootste oorzaak van fietsongelukken Jaarlijks vallen er namelijk bij deze enkelvoudige fietsongevallen vijftig doden, en moeten 46 duizend fietsers naar de spoedeisende hulp. Uit het onderzoek van de RuG blijkt dat bij één van de vier ongelukken de zogenaamde fietspaaltjes een rol spelen Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid vandaag presenteert op.

Naar schatting komen er in de gemeente Goes jaarlijks 100 fietsers op de spoedeisende hulp waarvan 12 met ernstig letsel. Maar er moeten, volgens mij, veel meer enkelvoudige fietsongelukken gebeuren. Probleem is dat ze niet gemeld worden bij de politie en jammer genoeg ook niet bij de gemeente of een andere wegbeheerder Ondanks de circa 185 doden en 9000 gewonden die fietsongelukken jaarlijks opleveren is zeker een kwart van de Gemeenten in Nederland nog niet tot actie overgegaan. Het aantal ongelukken van fietsende verkeersdeelnemers is nog veel hoger want vaak wordt een fietsongeluk niet geregistreerd. Het zou in totaal om circa 70.000 ongelukken per jaar gaan

Jaarlijks komen er zo'n 200 fietsers om bij een ongeluk. Nog zo'n 60.000 fietsers raken gewond en komen in het ziekenhuis terecht en 120.000 mensen raken lichtgewond door fietsongelukken. De 'SafetoBike' moet daar verandering in gaan brengen News Blogbericht XTNT: Lees meer over TRAUMACHIRURGEN BEZORGD OVER FIETSONGELUKKEN. Gepubliceerd op 23 september 2016 Voor het basispakket is een jaarlijkse investering van zeven-en-een-halve ton nodig. Basis- en pluspakket samen kosten 2,1 miljoen. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over die budgetten. In maart wordt het plan daar besproken. De definitieve beslissing over de centen die beschikbaar zullen komen, wordt pas vlak voor de zomer gemaakt In 2014 waren nog 462 duizend particuliere auto's betrokken bij een ongeluk, in 2015 waren het er meer dan een half miljoen. Het totale aantal verkeersclaims, ook een- en tweezijdige aanrijdingen met vrachtauto's, bestelbusjes en leaseauto's, nam met 6,5 procent toe van 790 duizend in 2014 tot 841 duizend in 2015 UTRECHT (ANP) - Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid.

Fietsers SWO

Jaarlijks zijn in Nederland zo'n 200 dodelijke slachtoffers te betreuren door een ongeval op de fiets. Ook het aantal fietsgewonden blijft onverminderd hoog: zo'n 78.000 fietsers moeten voor hun verwondingen een medische behandeling ondergaan, waarvan 66.000 bij de spoedeisende hulp ROTTERDAM, 18 juli Disco dansen, jiven of twisten is er voor sommige mensen niet meer bij na een ongeluk met de fiets. Zij moeten zich beperken tot de langzamere Engelse wals of de Rumba. Anderen.

Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. In de periode 2011 - 2015 verongelukten 954 fietsers. Van hen was 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep met 1,3 kilometer per dag het minste fietst. Van de dodelijke slachtoffers van fietsongelukken was 8 procent jonger dan 18 jaar Duidelijk is vooral dat de rap dalende trend vanaf de jaren negentig, toen er jaarlijks meer dan duizend doden vielen, de laatste jaren zo'n beetje is gestabiliseerd rond de 600. Omdat niemand de rol van telefoons bij verkeersongelukken systematisch bijhoudt, is niet bekend welk aandeel de mobiele telefoon heeft in het totale aantal ongevallen, aldus Marjan Hagenzieker, hoogleraar. UTRECHT - Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid donderdag. Bij een kwart van de circa 46.000 jaarlijkse 'enkelvoudige' rijwielbotsingen met een gewonde, Hoe hoog het aantal fietsongelukken door botsingen met paaltjes in Opsterland ligt,. Jaarlijks worden er in Nederland zo'n 78.000 slachtoffers van een fietsongeluk behandeld voor letsel. Hiervan worden er zo'n 66.000 mensen behandeld op de spoed eisende hulp in een ziekenhuis. Schadevergoeding fietsongeluk - Wanneer heb ik daar recht op

Verkeersongelukken in Nederland: de statistieken

Schadevergoeding fietsongeluk - LETSELSCHADE-CLAI

UTRECHT (ANP) - Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen vijf jaar flink gestegen.. Als u na het fietsongeluk uw huisarts bezoekt, dan is het belangrijk om al uw klachten te benoemen. Ook wanneer u niet zeker bent of een klein pijntje door de aanrijding met de auto komt of wanneer u denkt dat iets vast niet ernstig is. Soms kunnen bepaalde klachten verergeren of al heel ernstig zijn zonder dat het veel pijn doet

Video: Aantal fietsongelukken in Nederland neemt to

Kosten van verkeersongevallen SWO

Oorzaken van fietsongelukken - Oorzaken va

Een mooie namiddag van het seizoen, en je hebt de wind mee in Overijssel.Fietsen betekent uitwaaien, tot rust komen en genieten van de omgeving. Maar niet elk fietstochtje eindigt genoegzaam en voldaan: jaarlijks moeten zo'n 78.000 Nederlanders medisch behandeld worden aan de gevolgen van een fietsongeluk. En of je zo'n ongeluk nu hebt met een gewone fiets of met een e-bike, de kosten voor. Een fietsongeluk, wat nu?Als u betrokken bent geraakt bij een fietsongeluk, doordat u door een auto bent aangereden, dan moet u als fietser uw schadeclaim indienen bij de automobilist.. Omdat de automobilist verplicht verzekerd is, komt u uit bij een verzekeringsmaatschappij die uw claim in behandeling moet nemen.. Verzekeraars behandelen zaken als die van u dagelijks en weten daarom precies. Het aantal kinderen dat gewond raakt door een ongeval op de fiets is de afgelopen vijf jaar flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers die de Stichting Consument en Veiligheid vandaag presenteert op het eerste Nationaal Congres Kinderveiligheid in Utrecht Nieuwe maatregelen moeten vooral aantal fietsslachtoffers terugdringen. Het aantal ernstig verkeersgewonden in 2015 bedraagt naar schatting 21.300. Dat is een stijging van 3 procent. Eerder was al bekend dat ook het aantal verkeersdoden is toegenomen in 2015 tot 621, een stijging van... Lees verder

Aantal doden en gewonden door fietsongelukken neemt toe NO

Fietsongelukken. De campagne is hard nodig, zo vindt de organisatie Veilig Verkeer Nederland. Bij 1 op de 5 fietsongelukken bij jongeren speelt smartphonegebruik een rol. Dat is veel te veel, vertelt een woordvoerder. Maar zo'n app, gaan jongeren die nou echt gebruiken? Veilig Verkeer Nederland denkt van wel De realiteit is dat het aantal fietsongelukken in Nederland jaarlijks toeneemt en dat het aantal fietsdoden bij ons zelfs het hoogst is van heel Europa. In 2017 zijn er voor het eerst meer fietsers overleden dan automobilisten, waarbij fietsen dus de nummer één oorzaak is van dodelijke verkeersongevallen 2000 kinderen belanden jaarlijks door een fietsongeluk in het ziekenhuis. Bij 1 op de 5 van die ongelukken waren kinderen met hun mobieltje bezig. Erg gevaarlijk want zo'n ongeluk kan slecht aflopen, zoals bij Tommy-Boy. Waarschuwen. Op zoveel mogelijk scholen wil de vader van Tommy-Boy het verhaal over zijn zoon vertellen

Hoeveel sterfgevallen zijn er per jaar? - CB

Meer fietsongelukken met kids door slechte concentratie. 19-01-2012 Gewijzigd. 19-01-2012 Binnenland. Jaarlijks moesten 2000 van hen ook in het ziekenhuis worden opgenomen een belangrijke oorzaak vormen bij het ontstaan van fietsongelukken. Bij een kwart van de circa 46.000 jaarlijkse 'eenzijdige' rijwielbotsingen met gewonden, blijkt een paaltje de boosdoener, concludeerden zij. Ook in Capelle zullen er de nodige ongevallen zijn Bij ruim een kwart van de dodelijke fietsongelukken is een fietser op een e-bike het slachtoffer Daarvan is weer driekwart 65-plusser (bron NOS.nl). Ook ik heb er één. Mijn moeder van 87 jaar had een e-bike aangeschaft en vond het toch te eng want hij is zwaar en hij gaat hard

Nooit eerder zo weinig verkeersdoden, maar fors meer

De NVT heeft onderzoek gedaan naar de spoedeisende hulp van 6 ziekenhuizen. Daaruit kwam naar voren dat in de eerste week na de schoolvakantie veel meer fietsongelukken hebben plaatsgehad. Het is een verschil van 70 procent ten opzichte van de laatste vakantieweek. Volgens Boele van Hensbroek vallen er jaarlijks duizenden patiënten te betreuren Het aantal dodelijke fietsongelukken is het hoogst onder ouderen. In de periode 2011-2015 verongelukten er 954 fietsers. Van hen was 40 procent 75 jaar of ouder, terwijl deze groep met 1,3 kilometer per dag gemiddeld het minste fietst. Van de dodelijke slachtoffers door fietsongelukken was 8 procent jonger dan 18 jaar Per 1 juli 2022 kunnen slachtoffers van werk met gevaarlijke stoffen een tegemoetkoming krijgen van 20.000 euro. Dat geld komt uit een nieuw, nationaal fonds dat werkgevers vullen. Dit schrijft staatssecretaris Bas van 't Wout van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer AAN in het donker! Wist je dat het risico op een fietsongeluk met bijna 20% afneemt als je goed werkende fietsverlichting hebt? Wereld- en olympisch kampioene Anna van der Breggen spoort je daarom aan om je fietsverlichting aan te doen in het donker. Doen Op elektrischefietsen.com vind je meer informatie over de nieuwe regeling en kan je alvast berekenen wat jouw maandelijkse en jaarlijkse bijtelling kosten zullen zijn als je van deze nieuwe regeling gebruik wilt maken. Elektrische fietsen test

Fietsongeluk - Juridisch Bureau Letselschad

Een helm verkleint voor alle fietsers de kans op ernstig hoofdletsel bij fietsongelukken (jaarlijks bijna 10.000 ernstig gewonden, van wie 3.000 fietsers met ernstig hoofd- of hersenletsel), maar. Provincies brengen steeds meer het aantal fietsbewegingen en knelpunten op fietspaden in kaart. Zij willen met deze informatie beter inspelen op het stijgende fietsgebruik en het toenemende aantal. Het betreft jaarlijks 185 doden en 78.000 gewonden. Het aantal slachtoffers van bestuurders van auto's daalt al jaren gestaag, dat van fietser is al ruim tien jaar op hetzelfde hoge niveau. Op deze manier hoopt de verzekeraar het aantal fietsongelukken te verminderen en dat hoop ik natuurlijk ook

De meeste fietsongelukken gebeuren aan het begin van het

Herfst. Er zijn verschillende festivals waar je in Nederland jaarlijks van kan genieten. Ongeacht jouw muzieksmaak, je zal altijd een festival kunnen vinden waar je helemaal gek gaat! Voor sommigen loopt een festival echter niet altijd even goed af. Het vele gerstenat is lang niet altijd de (enige) oorzaak 03 januari 2020. Jaarlijks komen zo'n 70.000 fietsers in Nederland in het ziekenhuis terecht na een ongeluk. Uit onderzoek blijkt dat fietsers met een elektrische fiets zwaarder gewond raken bij een ongeluk dan fietsers met een normale fiets

Niet eerder zoveel fietsongelukken met ernstig letsel - NR

Er gebeuren jaarlijks tientallen auto-ongelukken door smartphonegebruik, maar het is onduidelijk hoe vaak fietsers hierdoor gewond raken. Het aantal fietsongelukken stijgt sinds 2000,. Jaarlijks 130.000 klussers met letsel Geschreven op 21 november 2014. Ieder jaar zijn er in Nederland ongeveer 130.000 ongevallen met letsel tijdens het klussen. Als ongevallen die gebeuren tijdens het tuinieren worden meegeteld, komen hier zelfs nog 69.000 ongevallen bij. Ten gevolge van deze ongevallen kwamen 28 personen om het leven Smartphonegebruik speelt een rol bij één op de vijf fietsongelukken met jongeren. Jaarlijks raken hierdoor honderden jongeren gewond. Ben jij ook zo iemand die vindt dat je prima kunt fietsen en app'en tegelijk? Download dan eens de Fietsmodus-app. Deze app verleidt jongeren hun telefoon niet te gebruiken tijdens het fietsen de fietsongelukken waar steeds meer aandacht voor is. Steeds meer ouderen stappen op de (elektrische) fiets, en het telefoon- in het Nederlandse verkeer gewoon vergelijkbaar met jaarlijks veertien dagen toerskiën. Bronnen en meer informatie Judith ter Schure deed dit onderzoek ten behoeve van haar artike

Onder meer de provincies Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland hebben het laatste jaar flink geïnvesteerd in het verzamelen van fietsdata. Dat zegt woordvoerder Martijn van Es van de Fietsersbond naar aanleiding van een bericht in het Dagblad van het Noorden. Nederland telt 13,5 miljoen fietsers en ruim 36.000 kilometer fietspaden Op 31 oktober - Hervormingsdag - organiseert de Protestantse Kerk voor het eerst een Petrus Festival. Onderdeel van het festival is de jaarlijkse Protestantse Lezing, dit jaar door minister-president Mark Rutte RTV Drenthe is de nieuwszender van de provincie Drenthe. Download de app of volg ons op rtvdrenthe.nl, Facebook, Instagram, Twitter en YouTube Jaarlijks worden deze verkeerssituaties aangepakt door de Werkgroep Blackspots (WBA). De werkgroep bestaat uit experts van de gemeente, politie en OM (Openbaar Ministerie). Zij analyseren iedere blackspot in de stad, zowel ter plekke als vanachter de tekentafel en komen met verbeteringen voor de inrichting van de weg Jaarlijks belanden meer dan 300 kinderen tussen de 0 en 12 jaar in het ziekenhuis door een fietsongeluk. Een helm kan daarbij ernstige schade aan de hersenen voorkomen. Alle fietsers een helm scheelt 85 verkeersdoden per jaa Cristiano Ronaldo ontvangt sinds 2016 jaarlijks een fiks minstens 16 miljoen door een sponsordeal met Nike. Dat heeft Der Spiegel onthuld.Minstens, want als hij goed presteert komen er miljoenen bij

 • Viking vrouwen namen.
 • Politie trui.
 • Verschil ICD en CRT D.
 • Tomatensoep Jeroen Meus.
 • Bruidsboeket Amsterdam.
 • Kreta Rethymnon appartementen TUI.
 • Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer.
 • De knappe ontdekker kalender.
 • Taiwan bee garnalen kweken.
 • Sedum stekken op water.
 • Dsus4 piano.
 • What is the best Jamaican black castor oil for hair growth?.
 • Erectie tijdens verzorging.
 • Studententips.
 • Achtergrondsysteem voor beanbag.
 • Hoeveel orka's zijn er op de wereld.
 • Artikel over Ronaldo.
 • Eerste spelcomputer Nintendo.
 • De Dag van Vandaag groep 4.
 • N201 oefenruimte.
 • Stratego onderdelen.
 • BVIE.
 • Afkorting krtn.
 • Zaragoza woestijn.
 • Vermogen auto betekenis.
 • Velours gordijnen goud.
 • Schoolonline molenland.
 • Weekendje weg dichtbij.
 • Artifact ARK.
 • Wat is dekweefsel.
 • Schadeformulier invullen.
 • Geroosterde paprika.
 • Treinongeval Aalter vandaag.
 • EK schaatsen 2019.
 • Lavameel toepassingen.
 • Soorten koloniën.
 • Geld lenen voor auto.
 • Familie keizer Augustus.
 • Updates Apple iPhone.
 • Hulpmiddelen blinden telefoon.
 • Waar zwemmen met baby.