Home

ACT therapie GGZ

Aandachtgerichte Cognitieve Therapie leert u om deze strijd niet te voeren en uw aandacht te richten op de dingen die echt belangrijk voor u zijn. Zodat u aan de slag gaat met zaken waar u direct invloed op heeft. Deze therapie kan u helpen als u de neiging heeft om verstrikt te raken in uw denken en het verwerken van negatieve ervaringen De ACT-groep is een Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie groep die gebaseerd is op de principes van mindfulness. Bij deze vorm van therapie leert u om uw gevoelens, gedachten, herinneringen en lichamelijke gewaarwordingen te accepteren zoals ze zijn. Negatieve gedachten kunnen u behoorlijk in de weg zitten ACT is een behandeling voor mensen die grote problemen hebben in hun leven, zeer ernstig verslaafd zijn en een zware psychiatrische aandoening hebben, maar alle zorg mijden. ACT staat voor Assertive Community Treatment. Het betekent dat onze teams actief op mensen afstappen om ze te helpen: thuis, in een woonvoorziening, op straat of bij de opvang ACT (Acceptance & Commitment Therapy) bij GGZ-Heuvelrug. Bij ons kom je veel verschillende therapievormen tegen. Eén van de nieuwere vormen is ACT. Dit staat voor Acceptance & Commitment Therapy. Je komt pas tot acceptatie nadat je eerst ervaren hebt ´wat er hier en nu is`. Daarna komt er ruimte om je aandacht te besteden aan die dingen die er. ACT is een afkorting van Acceptance and Commitment Therapy en is een vorm van gedragstherapie. Veel mensen worstelen met emoties of gedachten die ze liever niet willen hebben. Niemand wil verdriet, somberheid, zelfkritiek, negatieve gedachten, angst of onzekerheid in zijn leven, maar het is er wel. ACT kan je helpen deze gevoelens te verminderen

ACT - apanta-ggz.n

In de GGZ wordt meer en meer gewerkt met het ACT- of FACT-model. Deze manier van werken blijkt goed aan te sluiten bij mensen die op meerdere levensgebieden ernstige problemen ervaren. ACT- en FACT-teams zijn pro-actief ACT- en FACT-teams leggen vroegtijdig en op een pro-actieve manier contact met mensen met ernstige psychische klachten ACT kan je helpen wanneer je al langer worstelt met emoties, gedachten en klachten die maar moeilijk te accepteren zijn. Denk aan depressieve gedachten, angstgedachten of chronische pijn. ACT is in de ggz een vorm van therapie die je helpt om de problemen die je ervaart te aanvaarden en leert je hoe je met je klachten kunt omgaan Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. De opleiding is dan ook bedoeld voor pscyhologen, therapeuten, trainers en coaches die deze vorm van therapie willen leren toepassen in hun praktijk ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Het is een vorm van therapie die relatief nieuw is binnen de psychologie. ACT leert je om op een andere manier om te gaan met ervaringen en problemen, ook als deze niet verdwijnen. In plaats van te vechten tegen psychische pijn leer je je anders te verhouden tot deze pijn Gedragstherapeut, MBCT- en ACT-therapeut, beroepsvereniging VMBN, categorie I: MBCT (Mindfulness) en ACT, individueel en als groepsbehandeling: Nederlands en Engels: Dinsdag, woensdag en donderdag: Dominique Gielen. GZ-psycholoog, BIG 19920816825: Cognitieve gedragstherapie, Oplossingsgerichte therapie, EMDR, Voluit Leven (ACT en MBCT

ACT - Aandachtsgerichte Cognitieve Therapie - Apant

 1. ACT kan worden gevolgd in de vorm van een groepstraining (meestal 8 sessies), een groepstherapie en als individuele therapie. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan de slag met ACT oefeningen! Hieronder beschrijven we een aantal goede oefeningen passend bij de verschillende fases van psychose en herstel
 2. dfulness en vanuit de gedragstherapie. In ACT speelt taal en spelen woorden een belangrijke rol: hoe noemen we dingen, wat zeggen we tegen ons zelf
 3. Acceptance and Commitment Therapy (ACT) behoort tot een nieuwe, veelbelovende ontwikkeling in de (cognitieve) gedragstherapie. ACT is een bewezen effectieve vorm van therapie, die gebruikt kan worden bij onder andere burn-out, angst, en depressieve klachten. ACT is echter geschikt voor veel meer dan dat
Het team van Psymens | Psymens - GGZ instelling

Acceptance and Commitment Therapy Acceptance Commitment Therapie (ACT)* is een vorm van therapie waarbij het aanvaarden van jouw (onverkaarde) klachten centraal staat (acceptatie). Je leert om het zinloze gevecht met (vervelende) emoties, gedachten en lichamelijke sensaties waar mogelijk te stoppen Hiertoe onderscheidt ACT zes kernprocessen die in de therapie aan de orde dienen te komen: Acceptatie, defusie, zelf-als-context, waarden, waardegericht handelen en gericht zijn op het hier-en-nu. inhoud. Inhoud Dag 1. Overzicht van de 6 kernprocessen van ACT en de achterliggende ontwikkeling van het model ACT is een ervaringsgerichte benaderingswijze die toepasbaar is in verschillende vormen van educatie, begeleiding en therapie en behoort tot de zgn 3e generatie gedragstherapie. In aansluiting op de cognitieve therapie wordt niet zozeer geprobeerd de cognities uit te dagen en te veranderen, maar anders om te gaan met gedachten en gevoelens die je gedrag kunnen beïnvloeden Mindfulness Based Therapie 3e generatie gedragstherapie ACT of mindfulness zonder meditatie, is een relatief nieuwe vorm van gedragstherapie met een wetenschappelijk theoretisch fundament, ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes

ACT therapie Een overzicht met therapeuten en psychologen die ACT therapie / Acceptance and Commitment Therapie / ACT Coaching aanbieden. Door mijn brede ervaring en achtergrond kunt u terecht met veel verschillende vragen, voor individuele therapie (evt. vergoed via BG GGZ), coaching, relatietherapie, magnetiseren,. ACT is een model dat intensieve, ambulante hulpverlening biedt aan mensen die ernstige problemen ervaren als gevolg van een psychiatrische ziekte en/of verslaving. Vaak is er langdurige, intensieve zorg nodig op verschillende terreinen zoals financiën, wonen (o.a. dak- en thuisloosheid), werken, contacten met anderen en gedrag

ACT (Assertive Community Treatment) - GGz Brebur

ACT in Actie biedt een 5-daagse geaccrediteerde basiscursus Acceptance and Commitment Therapy (ACT) aan. Tijdens deze cursus leg je een gedegen theoretische basis, en maak je door ervaringsgericht leren ook zelf kennis met de verschillende ACT-oefeningen ACT therapie. Depressie, angst, dwang, chronische pijn, bepaalde levensvragen, algemene welzijns verhoging of hulp na een psychose? Acceptance en Commitment Therapy (ACT) is voor deze en nog veel meer andere klachten een geschikte online behandeling. ACT therapie is breed inzetbaar Flexible ACT (FACT) staat voor Flexible Assertive Community Treatment en is een in Nederland ontwikkeld zorgverstrekkingsmodel ('service delivery model') op basis van het oorspronkelijke Amerikaanse ACT-model. Een FACT-team dat werkt conform de FACT-principes biedt behandeling en begeleiding op verschillende hersteldomeinen: door verminderen van psychische en somatische symptomen, bevorderen. Altrecht heeft een deel van de zorg anders georganiseerd. F-ACT, ACT en bemoeizorg zijn samengebracht in 15 gebiedsteams ggz en 1 bovenregionaal team in de vier WMO (wet maatschappelijke ondersteuning)-regio's: Lekstroom, Utrecht West, Utrecht Zuidoost en Utrecht Stad. En dat doen we niet alleen. Altrecht, Jellinek, Kwintes, Lister, WIJ 3.0 [ Angst om over te geven - ACT Therapie Ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met de therapie bij Lionarons GGZ, ik kwam hier met het doel om mijn angsten wat betreft misselijkheid en de angst om over te geven te accepteren en een manier te vinden om hier mee om te gaan

ACT Centrum Acceptance and Commitment Therapy (ACT - spreek uit als één woord) is een vorm van cognitieve gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes Aan het begin van de 21ste eeuw is op basis van het ACT-model in Nederland het Flexible ACT-model ontwikkeld door GGZ Noord-Holland-Noord, waarbij Flexible ACT 'Flexibel ACT' betekent. Dit model richt zich op álle patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening, dus ook de patiënten die stabieler zijn Acceptance and Commitment Therapy (ACT - spreek uit als één woord) is een vorm van gedragstherapie die aan het eind van de 20ste eeuw is ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven C. Hayes. Kern van ACT is de filosofie dat zinvolle actie het leven verrijkt en dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven In het ACT-team werken GGZ Friesland, Zienn en VNN samen en zetten zij zich met bemoeizorg en intensieve behandeling in voor deze groep mensen. Vaak speelt er in het leven meer dan alleen (dreigende) dakloosheid en is er ook sprake van verslaving en psychische problematiek Bewustwording, gedragspatronen herkennen en uiteindelijk gedrag veranderen is daarbij essentieel. Bij Expertise Centrum ACT werken we volgens de methodiek van de Acceptance and Commitment Therapy op een procesgerichte manier. Een methodiek die we sinds 2017 ook onderwijzen aan professionals

Kern van ACT is de filosofie dat het vechten tegen onvermijdelijke zaken uiteindelijk ten koste gaat van een waardevol leven. Binnen Vitaalpunt wordt ACT veelal ingezet bij patiënten met een somatoforme stoornis waarbij chronische (pijn)klachten op de voorgrond staan. De behandeling is individueel en wordt gegeven door een (KP/GZ-) psycholoog ACT Psychologen Welkom op de website van onze psychologiepraktijk. Als Gezondheidszorgpsychologen werken wij voornamelijk met Acceptatie en Commitment Therapie Acceptance and Commitment Therapy - Leven naar je waarden! Acceptance and Commitment Therapy (ACT), ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Steven Hayes, is een relatief nieuwe therapievorm met een wetenschappelijk theoretisch fundament Hoe Werkt Het. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en gesprekstherapie. Een van de grondleggers van deze therapie, de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck, ontwikkelde een theorie en een behandelingswijze waarbij de cognities van de cliënt centraal staan: zijn gedachten, fantasieën, herinneringen en zijn opvattingen over gebeurtenissen Na een ernstige episode kan worden gedacht aan preventieve cognitieve therapie of mindfullness based cognitieve therapy (MBCT; verpleeghuizen en ggz-instellingen blijkt dat 'angst' één van de belangrijkste mindfulness en mindfulness based cognitive therapy (zoals ACT), zelfontwikkeling en applied relaxation (zoals massage.

De ACT is een derde generatie cognitieve therapie. Hier wordt gebruik gemaakt van o.a. mindfulness. Dit is een behandelmethodiek die met name de laatste jaren in Amerika sterk in opkomst is. Dit omdat cognitieve therapie niet altijd succesvol bleek Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Een belangrijk verschil met andere vormen van cgt is dat ACT niet uitgaat van ziekte of stoornis. Het gaat ervan uit dat mensen zich voortdurend moeten aanpassen aan veranderende omstandigheden en uitdagingen specialistische ggz FACT, ACT en VIP. Als u langdurende of blijvende ernstige psychiatrische problemen hebt, zelfstandig woont en niet altijd hulp wilt of kunt ontvangen, krijgt u van een speciaal team thuis behandeling en begeleiding. Voor jongeren tussen de 18 en 35 jaar met een psychose is er een apart team

ACT (Acceptance & Commitment Therapy) bij GGZ-Heuvelru

 1. Geef in bovenstaande zoekfunctie je gemeente in en vind direct een ACT-therapeut voor acceptance commitment therapie in je buurt. Wat is ACT - acceptance and commitment therapy?. ACT is een vorm van gedragstherapie waarbij de cliënt zich richt op het accepteren van emoties, gedachten en ervaringen die niet meteen te veranderen zijn
 2. Hiertoe onderscheidt ACT zes kernprocessen die in de therapie aan de orde dienen te komen: Acceptatie, defusie, zelf-als-context, waarden, waardegericht handelen en gericht zijn op het hier-en-nu
 3. ACT is de afkorting van Acceptance and Commitment Therapy. ACT is een zogenoemde derde generatie gedragstherapie. Zij volgt op de tweede generatie, de cognitieve gedragstherapie (CGT). Hoewel CGT succesvol gebleken is, is er behoefte aan het verhogen van de effectiviteit van gedragstherapeutische behandelingen, niet in de laatste plaats omdat een.
 4. ACT is veel meer een manier van leven dan de zoveelste populaire therapievorm. ACT is in feite een samenspel van psychologische vaardigheden, die je leren flexibeler om te gaan met moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden. ACT heeft een duidelijk omschreven visie op de pijn van het leven, en het lijden dat ons hoofd daar van maakt
 5. FACT-team en ACT-team. Een FACT-team of ACT-team helpt u om zo goed mogelijk met uw problemen om te gaan. Het team helpt u ook bij andere dingen die u lastig vindt. Ze helpen u bijvoorbeeld bij het zoeken naar een opleiding. Of ze helpen u als u zich aan wilt melden bij een sportclub. VIP-tea

Psychotherapie en Leefstijlgeneeskunde in de regio Lochem, Zutphen, Deventer. GGZ IJssel-Berkel werkt vanuit een integrale visie waarin psychotherapie, gedrag, voeding, ontspanning en beweging samenkomen De lijst Therapieën GGZ beschrijft de interventies die wel of niet voldoen aan de stand van wetenschap en praktijk en in welke situaties ze toegepast mogen worden. Deze lijst komt tot stand na gedegen onderzoek van medisch adviseurs van zorgverzekeraars en afstemming met het Zorginstituut Nederland (ZiNL) Basisopleiding ACT 3 hele dagen voor POH-GGZ en Sociaal Werkers ACT (Acceptance & Committent Therapie) is alweer 20 jaar oud en wordt steeds populairder in Nederland. Dat is logisch want het kan veel betekenen voor de cliënten die worstelen met mentale klachten. ACT gaat ervan uit dat pijn en lijden bij het leven horen. We krijgen allemaal te.

De gebiedsteams ggz werken volgens de F-ACT-methode: Flexible Assertive Community Treatment. Het is een bewezen effectieve werkwijze, waarbij in multidisciplinair teamverband geestelijke gezondheidszorg geboden wordt Angst om over te geven - ACT Therapie Ongeveer een jaar geleden ben ik begonnen met de therapie bij Lionarons GGZ, ik kwam hier met het doel om mijn angsten wat betreft misselijkheid en de angst om over te geven te accepteren en een manier te vinden om hier mee om te gaan 27 februari 2021 Vijfdaagse ACT-basiscursus 5 maart 2021 Basistraining Focusing, maart en april 2021 9 maart 2021 Basisopleiding Cognitief Gedragstherapeutisch Werker (CGW) 13 maart 2021 Vijfdaagse ACT-basiscursus 18 maart 2021 Nascholing Nuances in ADHD op 18 maart 2021 20 maart 2021 Vijfdaagse ACT-basiscursus 21 maart 2021 Online congres 'Behouden van mentale gezondheid en welzijn in.

ACT - Acceptance and Commitment Therapy Lenti

ACT (Acceptance and Commitment therapy) Oplossingsgerichte therapie; Mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) (bij recidiverende depressies) Begeleiding voor chronisch psychiatrische cliënten (op basis van positieve gezondheid) Medicatie opvolging en de noodzakelijke controles conform richtlijnen; 100% online behandelin ACT . ACT (Acceptance and Commitment Therapy) is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Cliënten leren om het zinloze gevecht met vervelende gedachten, emoties en lichamelijke sensaties te staken. Hierdoor bent u in staat om uw aandacht te richten op de dingen die u werkelijk belangrijk vindt in het leven (waarden) Dialectische gedragstherapie (DGT) Dialectische gedragstherapie (afgekort tot DGT) is een therapie, ontwikkeld door Marsha Linehan, die mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis helpt om heftige emoties zoals verdriet, somberheid, wanhoop, angst, boosheid of een wisseling van heftige emoties (dan weer blij, dan weer boos, dan weer verdrietig) beter in evenwicht te krijgen Bamboe- ACT Oplei­d­ing ACT | Train­ing Veerkracht | Prosocial. Ik werk met de ver­rassende en zeer effec­tieve meth­ode ACT, Accep­tatie en Com­mit­ment Training/ Therapie waarmee je in korte tijd een groot resul­taat behaalt. ACT ken­merkt zich door lichtheid en humor.. Door deze aan­pak leer je de strijd tegen lastige emoties en gedachten op te geven

ACT - EMDR Centrum Nederlan

 1. De toepassing van beeldend, dans- ,drama-, muziek-, psychomotorische (kinder) therapie en speltherapie kent een lange traditie in d ggz, ook internationaal gezien. De behandelmethoden zijn door de betrokken beroepsgroepen (psychiaters en klinisch psychologen) als adequaat aanvaard (de basis voor het verwijzen van patiënten naar de vaktherapeutische beroepen)
 2. Vanuit Therapieland maken we zorg toegankelijk en laagdrempelig voor iedereen. Hoe? Door middel van blended care in de vorm van een online e-Healthplatform waar e-Health programma's, beeldbellen in de zorg, vragenlijsten , Virtual Reality en apps samenkomen.. e-Health heeft veel voordelen voor zowel de cliënt als de zorgprofessional
 3. ACT - Assertive Community Treatment of Acceptance and Commitment Therapy ADB Cognitief Analytische Therapie CBG - College ter beoordeling van geneesmiddelen CBP Coordinerend Orgaan Nascholing in de GGZ COOV - Centraal orgaan opleidingen voor verpleegkundigen COTAN.
Frieda Eisen - Toegepaste Psychologie Praktijk Almelo

De opleiding tot Relatietherapeut ACT is een korte en krachtige tweedaagse post-HBO opleiding die de sfeer ademt van een intensieve training. De opleiding staat open voor psychologen, therapeuten, maatschappelijk werkers, poh-ggz, docenten, coaches en andere hulpverleners met basiskennis over ACT en tenminste ook enige ervaring met ACT Basisopleiding ACT 3 hele dagen voor POH-GGZ en Sociaal Werkers. ACT (Acceptance & Committent Therapie) is alweer 20 jaar oud en wordt steeds populairder in Nederland. Dat is logisch want het kan veel betekenen voor de cliënten die worstelen met mentale klachten. ACT gaat ervan uit dat pijn en lijden bij het leven horen Zie ook. Geneeskundige GGZ (Zvw) Besluit zorgverzekering: artikel 2.4 Overzicht van wat valt onder geneeskundige zorg; Regeling zorgverzekering: artikel 2.1 Overzicht van (geneeskundige) zorg die niet vergoed wordt uit het basispakket; Zorgverzekeraars Nederland circulaire 'Therapieën GGZ' Gezamenlijk advies van zorgverzekeraars over of therapieën voldoen aan de stand van de wetenschap.

Acceptance Commitment Therapie - Psy

Therapieën Dankzij al deze disciplines is een grote variatie van therapieën mogelijk, zoals psychomotorische therapie , systeembehandeling, EMDR , psycho-educatie autisme, gesprekstherapieën, psychofarmaca-therapie, cognitieve gedragstherapie , relationele gedragstherapie, dramatherapie , beeldende vaktherapie , geweldloos verzet in gezinnen, agressie regulatie op maat en leefstijltraining Vaktherapie wordt door GGZ Drenthe ingezet bij veel soorten psychische problemen. Bij vaktherapie ligt de nadruk op dingen doen en ervaren. Er zijn verschillende vormen van vaktherapie binnen GGZ Drenthe, zoals beeldtherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie en activiteitentherapie Basis GGZ (lichte tot matige problemen) Gespecialiseerde GGZ (zware problemen) Psychiatrisch ziekenhuisverblijf (zware problemen) Een ggz behandeling kan volledig online. Heeft u psychologische hulp nodig, dan wilt u het liefst zo snel mogelijk met de behandeling beginnen. Met een online GGZ behandeling begint u al binnen enkele dagen

Elektro Convulsie Therapie, ofwel ECT, is een behandeling die in de psychiatrie wordt toegepast bij verschillende ziektebeelden, met name depressie. Behandeling met ECT is een mogelijkheid als andere behandelvormen onvoldoende opleveren. Bij ECT wordt een korte elektronische stroompuls toegediend In ACT therapie gaat het erom je cliënt te leren accepteren wat zij niet kan veranderen en om (vaak kleine, soms grote) duurzame veranderingen in het dagelijks leven in te zetten. ACT en Positieve Psychologie. De GGZ richt zich traditioneel op 'genezing' van psychische klachten en stoornissen

For-ACT biedt gesprekken, ondersteuning bij medicijngebruik en hulp bij het regelen van praktische zaken, zoals het huishouden, administratie en financiën. Daarnaast is er aandacht voor sociale contacten, opleiding, werk en dagbesteding. Als het mogelijk is wordt ook de omgeving van de patiënt bij de behandeling betrokken ATB-Therapie & Coaching volgt in verband met Covid-19 de landelijke richtlijnen van het RIVM. Op onze site vindt u informatie over de therapeuten, hoe u zich kunt aanmelden, het therapeutische proces, de GGZ en onze behandelmogelijkheden, de verzekerde en niet- verzekerde zorg, de wachtlijst en de behandellocaties

Psychomotorische therapie (PMT) - Vitaalpunt

ACT therapie (Acceptance and Commitment Therapy) - Mentaal

 1. g te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke technieken, en u te informeren over het gebruik daarvan op de site. ggzbreburg.nl gebruikt cookies, JavaScript en soortgelijke technieken voor de volgende doeleinden
 2. GGZ Heuvelrug biedt hulp op professionele wijze. GGZ-Heuvelrug is een kleinschalige instelling voor geestelijke gezondheidszorg, dicht tegen de gemeenschap aan. Wij hebben vestigingen in Driebergen-Rijsenburg, Zeist en Veenendaal. Bij ons krijg je hulp bij psychische vragen, problemen en aandoeningen
 3. Psycholoog & psychotherapeut Nijmegen. Praktijk Rond is een praktijk voor psychotherapie, eerstelijns psychologische hulpverlening en coaching in Nijmegen
Home - ACT Professional

Wat is ACT? - ACT in Acti

ACT is wetenschappelijk bewezen effectief en is daarmee een officiële GGZ behandeling. Het reizende koffertje heeft verschillende trainingen voor kinderen en jongeren in haar aanbod. Ook voor volwassenen is het mogelijk een individueel of een groepsaanbod ACT te volgen en is er een ACT cursus voor ouders Behandeling, psychotherapie door gz-psycholoog en psychotherapeut. Meer dan 10 jaar ervaring, persoonlijk en betrokken. Geen wachtlijst. Angst, onzekerheid, depressie. Passende zorg bij complexe geestelijke gezondheidsproblemen, waarbij sprake kan zijn van ernstige lichamelijke, psychische en sociale ontregeling Onze psychologen en psychiaters gebruiken vele vormen van therapie om psychische hulp te bieden. Bekijk het aanbod en vind de behandeling die bij jou past. Lentis GGZ Groningen - Specialistische en basis GGZ Online therapie is een interessant en goed alternatief voor de conventionele face-to-face sessies met een psycholoog of psychiater. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat online therapie vaak even effectief is als face-to-face therapie. GGZ Online gebruikt moderne en bewezen instrumenten zoals e-health,.

ACT en FACT: schaalbare zorg thuis * PsychoseNe

Of een professionele POH-GGZ inhuren voor in uw praktijk? Bekijk ons aanbod. Acceptatie en Commitment therapie (ACT) Leer actief hoe je een bevredigend leven kunt leiden De Groepsbehandeling Acceptatie en Commitment Therapie is bedoeld voor volwassenen die last hebben van bijvoorbeeld: somberheid, angst, pijn,. Acceptance en Commitment Therapie (ACT) ACT is een nieuwe vorm van gedragstherapie. Hierbij wordt geleerd om je te richten op zaken die je op directe wijze kunt beïnvloeden (gedrag), in plaats van controle te krijgen over ervaringen die niet direct te beïnvloeden zijn (gedachten en emoties) Psychologen praktijk Vitaal Mensenwerk Nijkerk, Nijkerkerveen en Zeewolde biedt een brede dienstverlening gericht op geestelijke gezondheidszorg zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, oplossingsgerichte therapie, EMDR, relatietherapie en psychodiagnostisch onderzoek

ACT Hulp bij negatieve gedachten en emoties Eleos ggz

Mentale gezondheid; Therapie; Menselijk lichaa Deze behandelingsvorm wordt aangeboden aan cliënten die (nog) onvoldoende kunnen profiteren van een psychotherapeutische behandeling, bijvoorbeeld door een onvoldoende stabiele omgeving, gebrek aan motivatie, inzicht of affiniteit met een behandeling. De therapie kan toegepast worden al dan niet in combinatie met medicamenteuze behandeling Welkom bij Vief ggz leefstijladviezen en ACT. Ons behandelaanbod bestaat verder uit CGT, oplossingsgerichte therapie, EMDR en EFT, al dan niet gecombineerd met E-health. Ook kan het instellen of opvolgen van medicatie een onderdeel van de behandeling zijn

Acceptatie en Commitment Therapie

Vaktherapie kan worden ingezet in de ggz (inclusief kinder- en jeugdpsychiatrie verslavingszorg en forensische psychiatrie); verstandelijk-gehandicaptenzorg; jeugdzorg; speciaal onderwijs; revalidatie; psychogeriatrie; verpleeghuiszorg; hulpverlening aan asielzoekers/vluchtelingen; ziekenhuiszorg; welzijnswerk en palliatieve zorg Welkom bij Vief ggz van focus op ziekte naar nadruk op gezondheid Daarbij werk ik met krachtige en effectieve psychologische technieken zoals ACT (Acceptance en commitment therapie), EMDR, Mindful exposure, CGT en de 'stoelenmethode' (voice dialoque/EFT-I). Website 1nP Equitherapie. Paarden kunnen goed aanvoelen wat in ons omgaat en het contact en werken met de paarden kan helpen bij jezelf te komen. Deze mogelijkheden in de relatie tussen mens en paard kunnen gebruikt worden om psychische problemen te helpen of de ontwikkeling van een mens te bevorderen

ACT basis opleiding - SeeTrue ACT opleidin

acceptance and commitment therapy (ACT) cognitieve therapie EMDR gezinstherapie interpersoonlijke psychotherapie (IPT) medicatie (psychofarmaca) mentaliseren bevorderende therapie (MBT) ouderbegeleiding partner-relatietherapie psycho-educatie psychodynamische psychotherapie speltherapi ACT Mindful Limburg is een samenwerkingsverband tussen Praktijk voor mindfulness, act en coaching (kvk 62533150) en Barry Kicken Coaching (kvk 56776306). De rust die jij uitstraalt zorgt ervoor dat ik me veilig voel om te voelen en te ervaren In beeldende therapie werken we op een eenvoudige manier met bijvoorbeeld verf of klei. Wat je maakt laat zien hoe het met jou gaat. Jij bepaalt wat het voorstelt. We kijken naar jouw ervaringen tijdens het werken en jouw ervaringen in het dagelijks leven. Die ervaringen kunnen te maken hebben met het maken van keuzes ACT staat voor Acceptance and Commitment Therapy. Deze therapie leert je om negatieve gedachten en gevoelens te laten voor wat ze zijn. Daarmee krijg je in je hoofd ruimte om je aandacht te richten op handelen in het nu. Met therapeutische oefeningen leer je beter omgaan met de pijn die nu eenmaal hoort bij het leven

Uncategorised - SeeTrue ACT opleidingRotterdam - Max Ernst GGZHandige tips voor zelfhulpboeken op het gebied van

ACT, ofwel Acceptance & Commitment Therapy is onderdeel van de derde generatie gedragstherapie in de psychologie. ACT is voor een flink deel gebaseerd op aspecten van mindfulness en daarnaast op persoonlijke waarden en van deze waarden afgeleide acties (of gedrag) GGZ Momentum heeft een uniek divers therapieaanbod verspreid over onze locaties. Wij bieden o.a. psychotherapie, systeemtherapie en vaktherapie aan Intherapie-Groningen onderscheidt zich van GGZ-instellingen doordat er geen wachttijden zijn, er maximaal rekening kan worden gehouden met de eigen wensen en inzichten van de cliënt en de zorgverzekeraars geen invloed kunnen uitoefenen op de inhoud van de behandeling. Therapie is zowel overdag als 's avonds mogelijk Er is sinds kort een zorgaanbieder die therapie aanbiedt die cliënten volledig online kunnen volgen. DiSofa, afgeleid van Digitale Sofa, wil toegankelijke en flexibele hulp aanbieden. Cliënten kunnen via hun laptop of smartphone zelf inloggen in het systeem en een afspraak inplannen op de tijd dat dit hen uitkomt GGZ-Houten is een samenwerkingsverband van vrijgevestigde (klinisch) psychologen en psychotherapeuten in Houten. De hulpverleners van GGZ-Houten zijn allemaal BIG-geregistreerd en lid van een gekwalificeerde beroepsvereniging. Bij algemene vragen kunt u contact opnemen via info@ggzhouten.nl

 • Bouwhekken huren limburg.
 • Hond vraagt ineens veel aandacht.
 • Instagram profile template.
 • Photoshop create pencil sketch.
 • Flip in Hair Utrecht.
 • De Bosduif Merksplas recensies.
 • Buienalarm Schiedam.
 • Photoshop Vintage filter download Free.
 • Australia Day betekenis.
 • Gemeente Rosmalen.
 • Trolls inhuren.
 • Externe fixateur arm.
 • Dior Antwerpen.
 • Animatiefilm schildpad.
 • Cruise kleding.
 • The Osmonds leden.
 • Oud Duits geld waarde.
 • Tinder no likes.
 • Prinsesopdekikkererwt.
 • Dierenwinkel Stadshart.
 • Openingsuren zwembaden Gent.
 • Blaise Pascal Mémorial.
 • Wandelen Heusden Zolder.
 • Bekende hippies.
 • Paracenter moorsele.
 • Https www toureiffel paris fr.
 • World Earth Day 2020.
 • Nierstenen behandelen.
 • Fans webstore.
 • Fethiye Otelleri 5 yıldız Ultra Herşey Dahil.
 • Thewatchseries.
 • Xbox controller verbinden met telefoon.
 • Zo boven zo beneden betekenis.
 • Zo boven zo beneden betekenis.
 • Restaurant open op oudejaarsavond.
 • Waterbron slaan Groningen.
 • Grijskaart downloaden.
 • Collenchym.
 • Dalfsen bezienswaardigheden.
 • Philips SOX 18W.
 • Publieke ruimtes.