Home

Commissies Vlaams Parlement

Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzijn. Gevolgen COVID-19 voor nertsenkwekerijen; woensdag 10 februari 2021, 10.00u - Zaal Pieter Bruegel. of de parlementaire kalender voor een algemeen beeld van de planning van de vergaderingen in het Vlaams Parlement Leden van de Groenfractie, van de sp.a-fractie en van de PVDA dienden daarom een voorstel van resolutie in waarbij ze aan de Vlaamse Regering onder andere vragen om de zorgtoeslag door te betalen. De leden van de commissie bespreken dit voorstel van resolutie en stemmen erover Leden van de PVDA dienden daarom een voorstel van resolutie in waarin ze de Vlaamse Regering vragen om de ondersteuningsmaatregel te verlengen voor minstens het eerste semester van het huidig academiejaar. De leden van de commissie bespreken het voorstel van resolutie en stemmen erover Commissies in Vlaams Parlement opgericht Woensdag 9 oktober 2019 — De plenaire vergadering van het Vlaams Parlement keurde vandaag de oprichting goed van de commissies voor de volgende vijf jaar en verkoos de leden, de voorzitters en de ondervoorzitters van de vaste beleidscommissies Reports, documents and current composition of the commission. Campagne Welzijnszorg over betaalbaar wonen. Armoedeorganisatie Welzijnszorg voerde de afgelopen maanden campagne om de nood aan betaalbare en kwalitatieve woningen voor kwetsbare mensen onder de aandacht te brengen

Volgende commissievergaderingen - Vlaams Parlement

Voorstel van decreet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het instellen van de algemene snelheidslimiet van 30 kilometer per uur in de bebouwde kom betref De meeste commissies van het parlement zijn beleidscommissies: ze hebben elk een of meer eigen onderdelen van het beleid waarover zij vergaderen. In de zittingsperiode 2014-2019 telt het Vlaams Parlement twaalf van deze commissies

Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid - Vlaams Parlement

 1. Vlaams Parlement. Zoek in de website en in de databank . Plenaire vergadering; Commissies; Volksvertegenwoordigers; Parlementaire documenten; Over het Vlaams Parlement; U bent hier. Home > Commissies > Commissie voor Onderwijs; delen op Facebook, Twitter, Linkedin of printen. Commissie voor Onderwijs. Actief van 9 oktober 2019 tot nu. Op de.
 2. Het Vlaams Parlement werkt verder, ook in voortdurende coronatijden. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd om de parlementaire werking coronabestendig te maken. Lees hier meer over het parlement in coronatijde
 3. Hieronder volgt een lijst van de commissies in de legislatuur 2019-2024: Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie Commissie voor Binnenlands Bestuur, Gelijke Kansen en Inburgering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand en Dierenwelzij
 4. Vlaamsparlement.tv neemt u elke woensdag om 14u live mee naar de actuele vragen in de Koepelzaal van het Vlaams Parlement. Volg dit wekelijkse vragenuur in de plenaire vergadering zonder onderbrekingen of commentaar. Indien eenzelfde actuele onderwerp meerdere vragen oplevert, kan hierover een actualiteitsdebat worden georganiseerd
 5. Een commissie is een vergadering van een beperkt aantal volksvertegenwoordigers. Elke commissie bestaat uit 15 vaste en 15 plaatsvervangende leden, evenredig verdeeld volgens het aantal zetels van de verschillende partijen. Momenteel telt het Vlaams Parlement elf beleidscommissies, die gespecialiseerd zijn in een bepaalde materie
 6. De samenstelling van het Vlaams Parlement voor de legislatuurperiode 2014-2019 is als volgt.. Deze volgde uit de Vlaamse verkiezingen 2014 van 25 mei 2014.. De installatievergadering van het Vlaams parlement vond plaats op dinsdag 17 juni 2014. Deze werd voorgezeten door het langstzetelende parlementslid, in casu Herman De Croo (Open Vld). Hij werd bijgestaan door de jongst verkozen.
 7. isters horen ook nieuwe commissies. Zij worden door het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement samengesteld aan het begin van de legislatuur en voorgelegd in de plenaire vergadering

Studio Vlaams Parlement met Jan De Meulemeester: elke week (behalve tijdens de 5 recesperiodes) vanaf 18u op vlaamsparlement.tv (Telenet - kanaal 42, Proximus TV - kanaal 175, Orange - kanaal 80) Studio Commissie; Studio Vlaams Parlement; Contactgegevens. Stuur een bericht. Vlaamsparlement.tv Leuvenseweg 86 1000 Brussel 02/218.87.07. Zoeken. Zoeken naar: Nieuwsbrief. Laat dit veld leeg. Volg ons Telenet, kanaal 42 Proximus TV, kanaal 175 Orange, kanaal 80.

Commissies Vlaams Parlement vergaderen vanaf morgen digitaal. Maandag 6 april 2020 — De commissievergaderingen van het Vlaams Parlement zullen vanaf deze week digitaal verlopen via Zoom. De commissievoorzitter zal de vergadering vanuit het parlement voorzitten, terwijl de leden van thuis uit kunnen deelnemen Vergaderingen in het Vlaams Parlement Vlaams Parlement richt commissie ad hoc op over het Vlaamse coronabeleid. Het Vlaams Parlement heeft vandaag de oprichting goedgekeurd van een commissie ad hoc om het Vlaamse coronabeleid te evalueren en een postcoronatraject op te zetten Deze volgde uit de Vlaamse verkiezingen van 26 mei 2019.. De installatievergadering van het Vlaams parlement vond plaats op dinsdag 18 juni 2019. Deze werd voorgezeten door het langstzetelende parlementslid, in casu Herman De Croo (Open Vld). Hij werd bijgestaan door de jongst verkozen parlementsleden, in casu Adeline Blancquaert (Vlaams Belang) en Filip Brusselmans (Vlaams Belang) Het Vlaams Parlement hield donderdag 17 december 2020 zijn laatste plenaire vergadering van het jaar. Gedurende de ganse dag besprak het parlement de begroting 2021. Met een goedgekeurde begroting machtigt het Vlaams Parlement de Vlaamse Regering om belastingen te innen zoals die in de begroting worden opgesomd, en om uitgaven te verrichten binnen bepaalde limieten. [

Vlaamsparlement.tv is de televisiezender van het Vlaams Parlement. Kijk 24/7 via Telenet kanaal 42, Proximus TV kanaal 175, Orange kanaal 80 De actuele samenstelling van de commissies kan worden geraadpleegd op de website van het Vlaams Parlement. Het Vlaams parlement kent momenteel de volgende commissies: Vaste commissies. Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting (sedert 06-07-1999) Subcommissie voor Financiën en Begroting (sedert 04-07-1995 Deze commissies bestaan uit 15... Tijdschema voor de afsluiting van de PERSBERICHT - 15 januari 2021 De bijzondere Covid-19-commissie van het Brussels Parlement, voorgezeten door Rachid Madrane, organiseert momenteel de laatste hoorzittingen De commissies behandelen de voorstellen voor Europese richtlijnen en verordeningen van de Commissie en de Raad, en eigen initiatieven van haar leden. De beleidsterreinen zijn verdeeld tussen 20 vaste commissies en twee subcommissies. Er is geen vast aantal tijdelijke en enquêtecommissies; deze worden ingesteld als het EP dat nodig vindt Het Vlaams Parlement richtte in juni 2020 een speciale coronacommissie op, voluit de 'Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid'. Die commissie heeft de.

Commissie voor Onderwijs - Vlaams Parlement

 1. Vlaams Belang: Oost-Vlaanderen Chris Janssens: Vlaams Belang: Limburg: Voorzitter van de Vlaams Belang-fractie. Stefaan Sintobin: Vlaams Belang: West-Vlaanderen: Voorzitter van de commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding. Filip Dewinter: Vlaams Belang: Antwerpen: Ondervoorzitter
 2. Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 5 november. De diensten van het Vlaams Parlement zijn gesloten op 1 en 2 november en weer bereikbaar vanaf 5 november
 3. Ontdek de geschiedenis van de Vlaamse deelstaat en de rol van het Vlaams Parlement in de Vlaamse democratie. Kom te weten hoe het Vlaams Parlement werkt en jouw leven beïnvloedt. Het programma van het openingsweekend van 17 en 18 november 2018 vindt u op bezoekerscentrum.vlaamsparlement.be
 4. Handelingen commissies - Vlaams Parlement
 5. Persbericht: Vlaams Parlement opent op 24 september nieuw zittingsjaar Persbericht: Vlaams Parlement start proefproject met medewerkers van maatwerkbedrijf 11 juli 2018 - toespraak voorzitter Jan Peumans - Feestdag van de Vlaamse Gemeenscha
 6. Het Vlaams Parlement organiseert al meer dan 10 jaar stages met diverse organisaties uit het middenveld. Via deze stages krijgen de deelnemers een beter inzicht in de werking en de rol van het parlement
 7. iek Lootens-Stael: Vlaams Blok: Brussel Yolande Avontroodt: VLD: Antwerpen Ward Beysen: VLD: Antwerpen: Secretaris. Louis Bril: VLD: Kortrijk-Roeselare-Tielt: Voorzitter van de commissie Cultuur en Sport

Handelingen commissies - Vlaams Parlement . READ. vergadering C264 - LAN18. zittingsjaar 2010-2011. Handelingen. Commissievergadering. Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid. van 8 juni 2011. 2. Commissievergadering nr. C264 - LAN18 (2010-2011) - 8 juni 2011 Voorzitter van de commissie Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie. Eric Van Rompuy: CD&V: Vlaams-Brabant: Vanaf 13 december 2007 voorzitter van de commissie Economie, Werk en Sociale Economie. Paul Delva: CD&V: Brussel: Vervangt vanaf 4 juli 2007 Steven Vanackere, minister in de Vlaamse Regering. Jan Verfailli vlaamsparlement.tv is de televisiezender van het Vlaams Parlement. Volg de activiteiten vanuit de Koepelzaal en de commissies 24/7 via: Telenet: kanaal 42 (Vlaanderen) of 142 (Brussel) of Yelo Play Proximus TV: kanaal 175 (Vlaanderen en Brussel) Orange: kanaal 80 (Vlaanderen en Brussel) vlaamsparlement.tv is beschikbaar in het basisaanbod deze drie providers. Zo kan u op [ De Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme van het Vlaams Parlement volgt de onderhandelingen al van bij het begin op. Zo nodigde de Commissie dit jaar Prof. Dr. Hylke Vandenbussche uit om van gedachten te wisselen over de gevolgen van de brexit voor Vlaanderen Er komt in het Vlaams Parlement voorlopig geen commissie die zich zal buigen over communautaire zaken. Oppositiepartij Vlaams Belang had voorgesteld een commissie 'Institutionele Zaken' op te..

Commissies in Vlaams Parlement opgerich

Tijdens de commissievergadering van het Vlaams Parlement van 19 januari 2017 kreeg de minister van onderwijs Hilde Crevits (CD&V) van Paul Cordy (N-VA), Tine.. Newsweek special over het Vlaams Parlement. Dinsdag 5 januari 2021 — Het magazine Newsweek pakt naar aanleiding van '50 jaar Vlaams Parlement' uit met een speciaal nummer over de geschiedenis en de werking van dit parlement. In 2021 viert het Vlaams Parlement zijn 50 jarig bestaan. Een bijzonder feestjaar dat met een speciaal bijhoudexemplaar van Newsweek in de verf wordt gezet Beleidsnota EWI: toelichting in commissie Vlaams Parlement . Filter items. Nieuws. 14 november 2019. Minister Hilde Crevits lichtte vorige week in de commissie de uitgavenbegroting 2020 en de beleidsnota Economie, Wetenschap en Innovatie 2019-2024 toe. Bekijk hieronder de toelichting Commissie voor Samenwerking Vlaams Parlement Home > Parlementair werk > Commissie voor Samenwerking Vlaams Parlement De samenwerking tussen de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de 6 Vlaamse volksvertegenwoordigers die in Brussel verkozen zijn, werd in het Reglement van Orde van de Raad verankerd door de oprichting van de Samenwerkingscommissie Het Vlaams Parlement richtte in juni 2020 een speciale coronacommissie op, voluit de 'Commissie ad hoc voor de Evaluatie en Verdere Uitvoering van het Vlaamse Coronabeleid'

Commissie voor Wonen en Onroerend Erfgoed - Vlaams Parlement

Werk - Vlaams Parlement

Commissie voor Mobiliteit en Openbare - Vlaams Parlement

Er komt in het Vlaams Parlement geen onderzoekscommissie naar de aanpak van de coronacrisis in de Vlaamse woonzorgcentra. Wél komt er een bredere ad hoc commissie die het Vlaamse coronabeleid. Naar aanleiding van van verschillende terroristische aanslagen, de problematiek van religieuze radicalisering en IS-strijders richtte het Vlaams Parlement in 2015 een ad hoc-commissie ter bestrijding van gewelddadige radicalisering op. Die commissie kwam de voorbije jaren regelmatig samen om experten te horen en om beleidsaanbevelingen uit te werken 1 Commissie Vlaams Parlement Het Vlaams Parlement heeft op 17 februari 2016 een bijzondere Commissie voor de opvolging van het klimaatbeleid in Vlaanderen opgericht, ingevolge de klimaatconferentie van eind 2015 in Parijs. Tegen de zomer van 2016 moeten de werkzaamheden van deze Commissie uitmonden in een zo breed mogelijk gedragen resolutie1. Vlaams Parlement, Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 5,756 likes · 67 talking about this · 6,578 were here. Officiële Facebook-pagina van het Vlaams Parlement Vandaag vindt een extra Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding plaats. Vlaams Parlement · Today. 0:11. Er is dit jaar een nationaal vuurwerkverbod. Daarom gaan we voor een virtuele versie! We wensen jullie alvast een spetterend oudjaar

Commissie: Live - vlaamsparlement

De kans is groot dat Kris Van Dijck (N-VA) zich voor de deontologische commissie van het Vlaams Parlement zal moeten verantwoorden voor de actie die hij ondernam om de uitbetaling van een. Vlaams Parlement stelt commissie ad hoc over het Vlaamse coronabeleid samen. Woensdag 3 juni 2020 — Het Vlaams Parlement heeft vandaag de samenstelling goedgekeurd van de commissie ad hoc die het Vlaamse coronabeleid zal evalueren. Björn Rzoska (Groen) werd verkozen tot commissievoorzitter In 2004 gaat in het Vlaams Parlement de tentoonstelling 'Te land, ter zee en in de lucht' door. Na afloop vond 'Vliegend eiland' hier een permanent onderkomen. Het is geen maquette, maar een origineel en authentiek kunstwerk, vervaardigd door Panamarenko zelf

De Vlaamse Ombudsdienst deed enkele aanbevelingen aan de Commissie Wonen. Deze week kwamen weer heel wat interessante topics aan bod in het Vlaams Parlement. Een overzicht krijg je in # DeKeekOpDeWeek! Studio Vlaams Parlement Tekst - Vlaams Parlement . READ. Stuk 6 5 (B.Z. 1974) - Nr. 5. ZITTING 1976-1977. CULTUURRAAD. VOOR DE. NEDERLANDSECULTUURGEMEENSCHAP. VOORSTEL VAN en van de Vlaamse sectie van de Koninklijke Commissie. voor Plaatsnamen en Dialectkunde. Samenstelling van de commissie : Voorzitter :. De Commissie voor Onderwijs van het Vlaams Parlement komt vandaag vervroegd samen naar aanleiding van de opstart van het nieuwe schooljaar op 1 september. Volg nu live: bit.ly/2Ejuxq

Parlement européen Bât. SALVADOR DE MADARIAGA G05030 1, avenue du Président Robert Schuman CS 91024 F-67070 Strasbourg Cedex Tel. : 0033 3 88 1 7570 In het uitgebreid bureau van het Vlaams Parlement van vandaag heeft een merkwaardig bondgenootschap van de 'Vlaams-nationalistische' N-VA en de Belgicistische Open VLD het voorstel van Vlaams Belang-fractievoorzitter Chris Janssens afgeschoten om in het Vlaams Parlement een nieuwe commissie Institutionele Zaken op te richten die zich zou buigen over een eventuele nieuwe staatshervorming De Vlaamse overheid doet al heel veel om huurders en verhuurders te helpen. Hoe kan ze dit nog beter doen? De Vlaamse Ombudsdienst deed enkele aanbevelingen aan de Commissie Wonen Beschrijving. De Vlaamse verkiezingen worden om de vijf jaar georganiseerd door de federale overheid en vallen samen met de Europese verkiezingen en de verkiezingen voor de andere Belgische deelstaatparlementen.Bij deze verkiezingen worden er 124 nieuwe leden gekozen voor het Vlaams Parlement.Het Vlaams Parlement blijft steeds voor de volledige legislatuur bestaan en kan niet vervroegd.

Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) heeft dinsdag in de commissie Welzijn meer toelichting gegeven bij de start van de vaccinatiecampagne in de woonzorgcent.. Dit artikel geeft een lijst met leden van het Vlaams Parlement tussen 2004 en 2009, verkozen tijdens de verkiezingen van juni 2004.Het Vlaams Parlement telt 124 leden. De zetelverdeling gebeurt per provincie, in functie van het bevolkingsaantal Vlaams Parlement legt zichzelf code oranje op. 20/10/2020 om 03:06 door mvdr - Print - Corrigeer. De commissies beslissen zelf of ze fysiek of digitaal vergaderen,. Commissie Een commissie is een vaste vergadering van een beperkt aantal Vlaamse volksvertegenwoordigers, die gespecialiseerd is in een bepaalde materie. Alle ontwerpen en voorstellen van decreet, voorstellen van resolutie, en de begroting daarover worden in principe eerst in de commissie behandeld en pas daarna in de plenaire vergadering In het Vlaams Parlement ben ik actief in de beleidsdomeinen die me na aan het hart liggen. Ik ben vast lid van de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn en de commissie voor leefmilieu, natuur, ruimtelijke ordening en Milieu. Binnen de commissie voor Brussel, Vlaamse Rand en dierenwelzijn verdedig ik de belangen van de Vlaamse Rand

Home - Vlaams Parlement

Het Kinderrechtencommissariaat is de Vlaamse pleitbezorger van kinderrechten, opgericht door het Vlaams Parlement. Het detecteert signalen van kinderen, jongeren en professionals en zet die om in concreet beleidsadvies. De Klachtenlijn van het Kinderrechtencommissariaat onderzoekt klachten van schendingen van kinderrechten en waakt over het toepassen en naleven va Het Vlaams Parlement heeft tijdens een extra plenaire zitting het licht op groen gezet voor het nieuwe mestactieplan (MAP6). Dat plan legt aan de Vlaamse b.. in een assemblee, een beperkte groep leden van het parlement, die er voornamelijk mee belast is de werkzaamheden voor te bereiden door een grondig onderzoek te wijden aan de ontwerpen en voorstellen die aan het Parlement worden voorgelegd en door een verslag op te maken van de werkzaamheden ; de commissie kan de teksten amenderen maar de uiteindeli [.. Het Bezoekerscentrum Vlaams Parlement ligt in het hart van Brussel. Het is het gemakkelijkst te bereiken met het openbaar vervoer of met de fiets: parkeren in de buurt is niet zo eenvoudig. Lees meer over Twee dagen na de collega's van de Kamer komt donderdag ook de commissie Binnenlands Bestuur van het Vlaams Parlement samen over de rellen aan de kust. Vers..

Home - Vlaams ParlementVerslag plenaire vergadering woensdag 25 juni 2014 14Elke Van den Brandt - Vlaams Parlement

Vlaams Parlement - Wikipedi

Covid-19-commissie Vlaams Parlement hoort Spectrumcollege - Wij zijn niet voor afstandsonderwijs en zomerschole 'Het Vlaams Parlement begrijpt dat mensen aanstoot kunnen nemen aan de vormgeving van het magazine. August Borms en Staf De Clercq worden immers in een overzicht opgenomen samen met o.a. Edward.

De Koepelzaal: Live - vlaamsparlement

Werking. Het Vlaams Departement Buitenlandse Zaken levert de algemeen secretaris van de commissie en biedt een bescheiden werkingsbudget.; Met die middelen biedt de commissie steun aan verschillende Unesco-netwerken, -comités en -erkenningen in Vlaanderen, zoals het ASPnet met de Unesco-scholen.; De VUC organiseert tevens activiteiten zoals infodagen en netwerkevents over specifieke Unesco. Het Vlaams Parlement keurt de beleidsnota en beleidsbrieven goed. Ook met alle decreten die verband houden met het toerisme, moet het parlement instemmen opdat ze van kracht kunnen worden. De voorbereiding van regelgeving en bespreking van het toerismebeleid gebeurt in de Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme

Filip DewinterJos D'Haese - Vlaams ParlementHet Vlaams Parlement 2016-2017 in vogelvlucht

Het Parlement stemt over alle genomineerden als team. Ten slotte worden zij benoemd door de Europese Raad, bij gekwalificeerde meerderheid. De ambtstermijn van de huidige Commissie loopt tot 31 oktober 2024. Hoe werkt de Commissie? Strategische planning. De voorzitter bepaalt de beleidskoers van de Commissie Wij sturen alvast Flosj, de knuffel van het Vlaams Parlement, Dit werd dinsdag 19 januari besproken in de Commissie Commissie vo... Debat. Op de agenda staat het actualiteitsdebat over de vernietiging van de regeling rond de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen Vlaams Parlement breidt bevoegdheid Commissie Grensoverschrijdend Gedrag uit. Maandag 23 oktober 2017 — Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement heeft vandaag beslist om aan de plenaire vergadering een uitbreiding voor te stellen van het werkterrein/het werkdomein van de 'Commissie inzake het grensoverschrijdend gedrag in de sport'. Dit voorstel wordt op 25 oktober a.s. ter. Commissie media, Vlaams parlement (te oud om op te antwoorden) fr.o.ta. 2014-03-25 14:06:17 UTC. Permalink. Net half en half tussen het werk door het debat over radio in Vlaanderen gevolgd. Waarom debatteren? Het verhaal is simpel. De Staatszender VRT dient a

 • Boost betekenis.
 • Steekschuim groot.
 • Canon compact camera PowerShot SX730 HS.
 • Cupcakes zonder bloem.
 • Danku of dank u.
 • Vice a vice betekenis.
 • Partial capo kopen.
 • Natural history Museum opening times.
 • Verjaardag vriendin gedicht.
 • ArcelorMittal dividend.
 • Lidl stroopwafels.
 • Aftel app zwangerschap.
 • Visualisatie oefening strand.
 • Evergreen koek.
 • Ezelinnenmelk shampoo.
 • Heupdysplasie volwassenen forum.
 • Love You Love gifs.
 • Bloeddrukverlagende middelen.
 • Addis Ababa Airport wiki.
 • Cottage tuinhuis plat dak.
 • Gratis inloggen Telegraaf.
 • Jamie Oliver steak BBQ.
 • Ecologische factoren horeca.
 • Grote bellenblaas kopen.
 • Hoe leren mensen.
 • Eenzaamheid symptomen.
 • Waterwrat wordt puist.
 • Smeltkroes Menu.
 • Cursus houtbewerking west vlaanderen.
 • Valkparkiet handtam.
 • Je Maintiendrai munt.
 • Symptomen hoofd hals tumor.
 • Seks na galblaasverwijdering.
 • Nummer 1 hits 1986.
 • Das Grüne Gewölbe dresden.
 • Dromen over verliefd op collega.
 • Buitenhaard gas.
 • Lied 413.
 • Kahoot stemmen.
 • Aantal geboortes per dag in België.
 • Dramatherapie opleiding deeltijd.