Home

Nijkamp zelfplagiaat

Nijkamp: zelfplagiaat betreft discussiestukjes en gelukwensen 'De onzorgvuldige aanpak van de commissie- Zwemmer getuigt van goed bedoeld hobbyisme, maar bewijst opnieuw dat een integriteitsonderzoek met behulp van computerscans een gevaarlijke zaak is in de handen van niet-deskundigen.. Rector magnificus Frank van der Duyn Schouten van de Vrije Universiteit in Amsterdam denkt niet dat hoogleraar ruimtelijke economie Peter Nijkamp bewust zelfplagiaat heeft gepleegd 2011 was zijn topjaar: hij publiceerde 1 artikel per 3 dagen. Een steekproef van NRC Handelsblad laat zien dat topeconoom Peter Nijkamp in meerdere publicaties zelfplagiaat pleegde. Ook bevatten.

Nijkamp: beschuldiging is absurd Hoogleraar Peter Nijkamp, die wordt beschuldigd van zelfplagiaat, zegt dat alle verwijten aan zijn adres grotendeels op drijfzand berusten Econoom Peter Nijkamp van de VU pleegde zelfplagiaat door in het proefschrift van promovendus Karima Kourtit geen bronvermelding toe te voegen aan tekste van minimaal 50 woorden met een ander artikel van Nijkamp en mede-auteurs in dezelfde database, zonder dat − naar de mening van cie. Zwemmer - duidelijk was aangegeven dat hier sprake was van hergebruik van eigen teksten door Nijkamp en mede-auteurs. In deze 43 artikelen gaat het dus om 'zelfplagiaat' van Nijkamp en mede-auteurs 'Econoom Nijkamp (VU) vrijgepleit van sjoemelen,' kopte de Volkskrant op 13 januari. Eerder liep Nijkamps wetenschappelijke reputatie aanzienlijke averij op na verdenkingen van 'zelfplagiaat'. Maar gastauteur Harrie Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg, heeft ernstige bedenkingen bij dit eerherstel voor Nijkamp Jammer dat het advies van de KNAW naar aanleiding van de affaire van VU-hoogleraar Nijkamp, beschreven in Profielen van 2 april 2014, niet wordt ingezet ter relativering van de wijze waarop het fenomeen 'zelfplagiaat' door de kwalificering in de hogeschoolgids wordt gecriminaliseerd. (140402_knaw_briefadvies_citeren.pdf

Nijkamp: zelfplagiaat betreft discussiestukjes en

 1. Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie, kwam begin vorig jaar in opspraak. In een proefschrift zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van een promovenda die hij begeleidde en.
 2. Ik geef de bron er voor de zekerheid maar bij, om elke suggestie van zelfplagiaat te vermijden. Afgelopen week is de VU sterhoogleraar Peter Nijkamp beschuldigd van zelfplagiaat. In zijn topjaar publiceerde hij meer dan honderd artikelen, vaak samen met anderen, en om wat sneller klaar te zijn, schijnt Nijkamp copy-paste hele fragmenten uit eerdere publicaties te hebben overgenomen
 3. zelfplagiaat, hoewel het ook hierbij steeds duidelijk gaat om passages die eerder werk beschrijven, waarop in het eigenlijke artikel uiteindelijk wordt voortgebouwd. Nijkamp legt dus hetzelfde idee nog eens uit voor mensen die het eerdere artikel niet ge-lezen hebben en doet dat in de woor-den van het eerdere artikel
 4. Nijkamp trok zich terug als promotor en de promovendus werd in de gelegenheid gesteld het proefschrift aan te passen en alsnog te promoveren. Op 7 januari 2014 werd bekend dat Nijkamp in deze kwestie, maar ook in andere zaken zelfplagiaat werd verweten door een anonieme klokkenluider
 5. Zelfplagiaat. Nijkamp grijpt in artikelen die hij samen schrijft met promovendi ook vaak terug op teksten die hij zelf eerder produceerde, zonder de bron te vermelden
 6. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp. De VU wil uit laten zoeken of dit in ander werk ook gebeurd is en of daarbij collega's en andere.

Zelfplagiaat is per definitie geen plagiaat, zegt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Bij zelfplagiaat gebruik je zonder het aan te geven oudere, gepubliceerde stukken. Wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten beschuldigde Nijkamp vorige week in NRC Handelsblad van 'zelfplagiaat'; de hoogleraar en gevierd econoom zou zich schuldig hebben gemaakt aan onaanvaardbaar wetenschappelijk wangedrag. Nijkamp reageert in Ad Valvas voor het eerst op de beschuldigingen Milde reacties op zelfplagiaat. Amsterdamse topeconoom Nijkamp in opspraak MAASTRICHT. Plagiaat is een doodzonde maar zelfplagiaat ligt moeilijk, het mag niet maar het overkomt iedereen. Dat zeggen de Maastrichtse hoogleraren economie Tom van Veen en Joan Muysken in reactie op de beschuldigingen tegen topeconoom Peter Nijkamp Na alle ophef over VU-econoom Peter Nijkamp stelde de KNAW begin dit jaar een commissie 'citeren' in. De gevierde professor werd beschuldigd van 'zelfplagiaat': het zonder bronvermelding overnemen van stukken tekst en onderzoeksresultaten uit eerdere publicaties van zijn hand. Ook zou hij verzuimd hebben om zijn co-auteurs te noemen in verwijzingen naar eerder werk

Nijkamp heeft boekenkasten vol gepubliceerd over de voordelen van migratie; in Migration Impact Assessment komen de frasen crime en criminal niet voor. Toen de PVV een kosten/baten analyse wilde van de immigratie werkte Nijkamp dat tegen. Ik vind dat nog veel erger dan dit plagiaat, en ook veel erger dan de zaak Stapel Zelfplagiaat VU-topeconoom 'vermoedelijk geen opzet' 8 januari 2014, 0:00. De Vrije Universiteit in Amsterdam laat het hele oeuvre van professor ruimtelijke economie Peter Nijkamp onderzoeken

Peter Nijkamp verdedigt zich tegen beschuldigingen van (zelf)plagiaat. 14. Door Joost woensdag 15 januari 2014, 10:16 Thema Kennis. Ik ben benieuwd naar de reactie van Frank van Kolfschooten. Open waanlink. Tags beschuldingingen, Frank van Kolfschooten, peter nijkamp, Plagiaat, zelfplagiaat. Twitter Facebook. 14 reacties; Beste reacties In hun hetze tegen het zelfplagiaat door Peter Nijkamp zijn minimaal drie punten waarop NRC-auteurs Aan de Brugh en Van Kolfschooten onzorgvuldig opereren.. Allereerst geven ze een slechte definitie van het begrip zelfplagiaat, waardoor onduidelijk is waar ze hoogleraar Peter Nijkamp nu eigenlijk van beschuldigen AMSTERDAM - Econoom Peter Nijkamp ligt onder vuur vanwege zelfplagiaat. Wat is het probleem als een wetenschapper delen uit zijn eigen publicaties opnieuw gebruikt KNAW: Zelfplagiaat is geen plagiaat Zelfplagiaat is geen plagiaat. Het is beter om deze term helemaal niet meer te gebruiken. Dat adviseert de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) naar aanleiding van de recente ophef rondom Peter Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam, die meerdere keren zijn eigen werk zou hebben geciteerd.

'Geen bewust zelfplagiaat door hoogleraar VU' NU - Het

Zelfplagiaat BERT WAGENDORP 9 januari 2014, 0:00. Ik kende het woord zelfplagiaat nog niet. Maar deze week barstte de affaire-Nijkamp los, een zelfplagiaatzaak waarover we nog veel gaan horen Hij verwacht dat de kwestie Nijkamp zal schaden. De rector magnificus pleit voor een nuancering van de discussie over plagiaat en zelfplagiaat. 'In het verleden ging men er anders mee om', zegt hij Internationaal is er wel enige aandacht voor zelfplagiaat, vooral als mogelijke schending van auteursrechten: door eigen teksten te kopiëren, zou men de auteursrechten van de eigenaar van het oorspronkelijke artikel (bijvoorbeeld een tijdschrift) schenden. Maar dit lijkt geen rol te spelen in de ophef rond hoogleraar Peter Nijkamp KNAW-voorzitter Hans Clevers noemde gisteren in NRC de berichtgeving over zelfplagiaat 'een beetje een heksenjacht'. Vox polst drie wetenschappers over de deze week losgebarste discussie over het zelfplagiaat van VU-econoom Peter Nijkamp AMSTERDAM - De voorzitter van de commissie die het vermeende zelfplagiaat van Vrije Universiteit (VU) hoogleraar econometrie Peter Nijkamp gaat onderzoeken is niet van onbesproken gedrag. Eerder dit jaar oordeelde het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) dat de voorzitter, emeritu

NEDERLAND. De van plagiaat beschuldigde VU-hoogleraar ruimtelijke economie Peter Nijkamp noemt de aantijgingen aan zijn adres van de zotte. Ze zouden, zo schrijft hij deze week in een zeer uitvoerig verweer op de website van het Amsterdamse universiteitsblad Ad Valvas, grotendeels berusten op drijfzand In hun hetze tegen het zelfplagiaat door Peter Nijkamp zijn minimaal drie punten waarop NRC-auteurs Aan de Brugh en Van Kolfschooten onzorgvuldig opereren. Allereerst geven ze een slechte definitie van het begrip zelfplagiaat, waardoor onduidelijk is waar ze hoogleraar Peter Nijkamp nu eigenlijk van beschuldigen aantal artikelen van Nijkamp waaruit zelfplagiaat bleek. Inmiddels kwam ook een anonieme klacht over het proefschrift van Kourtit aan het licht. Deze klacht bleek de oorspronkelijke aanleiding tot de 'affaire' en was al in mei 2013 door een anonieme klager, N.N., ingediend bij de ombudsman wetenschappelijke integriteit van de VU Prof. Nijkamp, VU - economie Naar ik begrijp, heeft topeconoom Nijkamp nog voor één dag per week een aanstelling aan de VU, nl. als universiteitshoogleraar. Indien waar is wat beweerd wordt in NRC Handelsblad , nl. dat sprake is van plagiaat resp. zelfplagiaat, dan moet, vind ik, die aanstelling beëindigd worden indien en zodra blijkt dat inderdaad waar is wat in deze kwaliteitskrant staat

Volgens Nijkamp had hij beter peers (dus collega's van Nijkamp) kunnen vragen. Nijkamp stelt voor 'zelfplagiaat' niet meer te gebruiken en voortaan te spreken over zelf-citatie, nl. het citeren uit eigen eerder verschenen werk en passieve zelf-citatie waar de eigen teksten zonder een precieze bronvermelding worden gebruikt Het werk van Nijkamp omvat honderden publicaties. De professor in de ruimtelijke economie, kwam begin januari in opspraak omdat hij zelfplagiaat zou hebben gepleegd De Vrije Universiteit in Amsterdam wil het hele oeuvre van professor ruimtelijke economie Peter Nijkamp laten onderzoeken. Zijn werk moet beoordeeld worden op (zelf)plagiaat. Aanleiding is ophef.

Als Peter Nijkamp schuldig is, dan wij allemaal. Meer dan 80 wetenschappers uit heel de wereld maken de kachel aan met de 'zelfplagiaat' aantijging tegen de oud-NWO-voorzitter. Academic research is a journey, not a destination. Research builds on past research and it is often necessary to paraphrase it De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen deed naar aanleiding van de commotie rond Nijkamp een onderzoek naar zelfplagiaat. Van die term moeten we af, vond de KNAW-commissie destijds. 'De term geeft onterecht het idee dat er sprake is van ernstig wetenschappelijk wangedrag, terwijl jezelf plagiëren in feite niet kan.

AMSTERDAM (ANP) - Rector magnificus Frank van der Duyn Schouten van de Vrije Universiteit in Amsterdam denkt niet dat hoogleraar ruimtelijke economie Peter Nijkamp bewust zelfplagiaat heeft gepleegd

Vier voorbeelden van het (zelf)plagiaat van topeconoom Nijkamp

Nijkamp: beschuldiging is absurd NO

Grotere vissen dan Nijkamp bestaan er niet in de Nederlandse wetenschap. De NRC heeft nu de aanval geopend op Nijkamp. Drie artikelen op 1 dag: Onderzoek NRC: topeconoom VU pleegde meerdere keren zelfplagiaat; Vier voorbeelden van het (zelf)plagiaat van topeconoom Nijkamp; VU onderzoekt alle publicaties van topeconoom Nijkamp na zelfplagiaat De Vrije Universiteit Amsterdam stelt een onafhankelijke commissie aan die het complete werk van econoom Peter Nijkamp moet onderzoeken op zelfplagiaat en plagiaat. Aanleiding hiervoor is het. Zelfplagiaat is geen plagiaat. Het is beter om deze term helemaal niet meer te gebruiken. Dat adviseert de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) naar aanleiding van de recente ophef rondom Peter Nijkamp, professor in de ruimtelijke economie van de Vrije Universiteit van Amsterdam, die meerdere keren zijn eigen werk zou hebben geciteerd in wetenschappelijke artikelen zonder. Aanleiding is ophef rond een proefschrift van een promovenda die Nijkamp tot voor kort begeleidde. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp

VU-econoom Nijkamp pleegde zelfplagiaat - NR

Dat leidde in januari 2014 tot beschuldigingen aan het adres van Nijkamp van plagiaat en zelfplagiaat. De VU besloot daarop om een commissie in te stellen die het gehele oeuvre van de gevierde hoogleraar zou doorlichten: de commissie-Zwemmer. Die concludeerde in maart 2015 dat Nijkamp opvallend vaak grote stukken tekst uit eerder werk heeft. De Vrije Universiteit in Amsterdam wil het hele oeuvre van professor ruimtelijke economie Peter Nijkamp laten onderzoeken. Zijn werk moet beoordeeld worden op (zelf)plagiaat. Aanleiding is ophef rond een proefschrift van een promovenda die Nijkamp tot voor kort begeleidde. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp Peter Nijkamp, hoogleraar economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam wordt beschuldigd van plagiaat, onder meer van zijn eigen werk. Maar kan dat 'Zelfplagiaat is een contradictio in terminis. Plagiaat is diefstal. Van jezelf kun je niet stelen. Puur hergebruik van eigen teksten is absoluut geen plagiaat.. Zingt u even mee: De-Media-Hebben-Het-Gedaan. Zo althans reageerde de Vrije Universiteit Amsterdam op de recente ontwikkelingen rond de van gesjoemel verdachte tophoogleraar Peter Nijkamp. De economieprofessor wordt verdacht van zelfplagiaat - maar wacht, dat is vooral omdat het journaille maar wat heeft verzonnen

Het is de eerste keer dat Nijkamp ingaat op de beschuldigingen. AMSTERDAM (ANP). Een artikel met 20 auteurs is in diverse disciplines allang geen uitzondering meer. In het geval van Nijkamp gaat het echter (in een aantal gevallen) om zelfplagiaat. Daar wordt het ingewikkeld. Het lijkt me heel gewoon dat een onderzoeker tussen twee artikelen in niet heel sterk van richting verandert; dat het ene artikel voortbouwt op de ideeën in het andere Plagiaat en zelfplagiaat gevreesd De Vrije Universiteit in Amsterdam laat het hele oeuvre van professor ruimtelijke economie Peter Nijkamp onderzoeken. Zijn werk, zeker honderden publicaties, moet beoordeeld worden op (zelf)plagiaat Rector magnificus Frank van der Duyn Schouten van de Vrije Universiteit in Amsterdam denkt niet dat hoogleraar ruimtelijke economie Peter Nijkamp bewust zelfplagiaat heeft gepleegd. Ik vermoed. Nijkamp kwam later zelf in opspraak vanwege zelfplagiaat. Drenth, oud-president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), was ook betrokken bij het onderzoek naar de fraude van de Tilburgse hoogleraar sociale psychologie Diederik Stapel

Professor Peter Nijkamp mag nog wel even blijven sjoemelen

Zelfplagiaat is geen plagiaat. Het is beter om deze term helemaal niet meer te gebruiken. Dat adviseert de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen (KNAW) naar aanleiding van de recente. Het laatste nieuws met duiding van redacteuren, achtergronden, columns, opinie, wetenschap, en recensies van kunst & cultuur door Het Parool Dat je ook zelfplagiaat kunt plegen en dat het evenmin geaccepteerd wordt ondervond Peter Nijkamp eerder dit jaar. Plagiaat heeft echter zijn basis in het auteursrecht liggen en dus leek het me een goed onderwerp voor dit tweede nummer van Recht op informatie in de InformatieProfessional De Vrije Universiteit (VU) heeft vandaag bekendgemaakt wie het oeuvre van professor Peter Nijkamp gaat onderzoeken. Dat zijn emeritus hoogleraar belastingrecht Jaap Zwemmer, professor. Aanleiding is ophef rond een proefschrift van een promovenda die Nijkamp tot voor kort begeleidde. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat: hij zou in meerdere publicaties teksten gebruikt.

Zelfplagiaat: trap er niet in - Profiele

Promovenda Karima Kourtit van de Vrije Universiteit Amsterdam kan eind deze maand alsnog promoveren, met een jaar vertraging. Kourtit zou eigenlijk in mei vorig jaar promoveren, maar dat werd op. VU laat gehele oeuvre Peter Nijkamp doorlichten. 17 januari 2014, 15.56 uur · Aangepast 18 januari 2014, 13.25 uu Op 10 juni werd bekend dat de VU de van zelfplagiaat beschuldigde Kourtit haar proefschrift op 25 juni alsnog mocht verdedigen. Volgens de VU waren de gewraakte passages verwijderd. Op 20 juni 2014 werden in een (deels) nieuwe klacht onder meer beschuldigingen van datafraude in zeven artikelen van Nijkamp geuit VU-collegevoorzitter Jaap Winter vindt het zelfplagiaat van VU-hoogleraar Nijkamp zorgwekkend, maar ziet geen reden om gelijk in te grijpen. Eerst wil hij dat de VU intern onderzoek heeft gedaan naar het onderzoek van de hoogleraar

Nijkamp liet citaten van hemzelf opnemen in het proefschrift zonder enige vorm van referentie. Dat is zelfplagiaat, iets wat ook niet mag. Dat blijkt uit een samenvatting van het rapport over het promotieonderzoek, dat geanonimiseerd is gepubliceerd op de site van de Vereniging van Universiteiten (VSNU). De economiedecaan van de VU ontkende eerder dat er sprake was van plagiaat of datamanipulatie Niet alleen zijn promovenda zou hebben geplagieerd, ook Nijkamp zou zelfplagiaat hebben gepleegd. Het gehele werk van Nijkamp zal de commissie nakijken en beoordelen op basis van nationale en internationale richtlijnen voor wetenschappelijke integriteit, meldt de universiteit dinsdag. Doctorstite Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp. De Vrije Universiteit in Amsterdam wil het hele oeuvre van professor ruimtelijke economie Peter.

'VU-hoogleraar Nijkamp hergebruikte veel teksten' NU

Zelfplagiaat plegen, hoe erg is dat? | Nederlands Dagblad

Peter Nijkamp uitgebreide verantwoording rapport Zwemmer 17 maart 2015 READ 'Zelfplagiaat'- rapport van de Commissie- Zwemmer :Broddelwerk over fictieve peanuts Peter Nijkamp In deze notitie geef ik een voorlopige reactie op het rapport van de cie. Zwemmer Bij zelfplagiaat moet altijd worden gekeken naar de omvang van de overnames; niemand veroordeelt overname van zinnetjes of zaken die moeilijk anders kunnen worden verwoord. NRC * * Op 2014-03-15,16 in de rubriek Ophef & Onzin de kop 84 economen willen Nijkamp wel gratuit steunen. Dat is wat ik bedoel met geniepig Januari 2014: De VU wil het werk van Peter Nijkamp, zeker honderden publicaties, laten beoordelen op (zelf)plagiaat. Aanleiding voor het onderzoek is ophef rond een proefschrift van een promovenda die Nijkamp tot voor kort begeleidde. Daarin zou sprake zijn geweest van zelfplagiaat van het werk van de promovenda zelf en van Nijkamp Met de ophef over het vermeende zelfplagiaat van hoogleraar Peter Nijkamp, is de aandacht weer gericht op de publicatiedruk die leidt tot excessen als fraude, plagiaat en vormen van 'slodderwetenschap' VOX: Zelfplagiaat: 'Veel collega's doen het' KNAW-voorzitter Hans Clevers noemde gisteren in NRC de berichtgeving over zelfplagiaat 'een beetje een heksenjacht'. Vox polst drie wetenschappers over de deze week losgebarste discussie over het zelfplagiaat van VU-econoom Peter Nijkamp

VU onderzoekt zaak-Nijkamp opnieuw - NRCProfessor Peter Nijkamp mag nog wel even blijven sjoemelenZelfplagiaat onder wetenschappers onfatsoenlijk, maar nietDas Kapital: BewijsZelfplagiaat-zaak VU: schadevergoeding voor promovendaObservant Online > Home > Wetenschap

Daarbij zou het gaan om 'zelfplagiaat' waarbij Kourtit eerder eigen werk aanhaalde, alsook uit eerder werk van co-auteur (en beoogd promotor) Peter Nijkamp citeerde. Uit onderzoek van de commissie-Drenth bleek vervolgens dat in het proefschrift inderdaad sprake was van zelfplagiaat, waarna Kourtit in de gelegenheid werd gesteld het werk te herschrijven Maar, dit is dus zelfplagiaat. Nijkamp had moeten schrijven: 'Zoals Nijkamp (1990) eerdere betoogde zijn journalisten van Volkskrant en NRC op dezelfde wijze dol op relletjes, zoals blijkt uit onderzoek van Dreutel (1989)'. O je in 1996 en in 2000 gebruikt Nijkamp dezelfde passaga nogmaals in een inleidining of in een discussie bij een artikel In zijn column in de NRC uit prof. dr. Martijn Katan scherpe kritiek op wetenschapsjournalist Frank van Kolfschooten en de journalistiek in het algemeen. Begin dit jaar schreef de wetenschapsjournalist dat hoogleraar economie Peter Nijkamp (die een behoorlijke staat van dienst heeft) meerdere keren zelfplagiaat had gepleegd. De Vrije Universiteit te Amsterdam -waar de hoogleraar werkzaam is. Het verwijt wordt gemaakt dat andere auteurs met wie Nijkamp heeft geschreven, zich potentieel ook hebben bezondigd aan zelfcitatie of zelfplagiaat Zelfplagiaat bestaat niet. Mits je aan bronvermelding doet van eerdere citaten, zeker als die uit gezamenlijk werk komen. Gelezen: Volkskrant van 9 april 2014. Pieter Drenth verheldert z'n eigen rapport, waarover we schreven: Zelfplagiaat bestaat niet. Je kunt jezelf niet bestelen

 • Militaire kisten.
 • Tijdconstante berekenen.
 • Discraft Frisbee.
 • Flushing betekenis medisch.
 • Engels woordvolgorde ezelsbruggetje.
 • 7 letterwoorden beginnend met een w.
 • Atlas Limburg.
 • Photoshop create pencil sketch.
 • Roompot Texel te koop.
 • Nieuwe naturistencamping.
 • Mannelijke uitstraling.
 • Crown Princess Victoria of Sweden.
 • Quiche met zalm en broccoli mascarpone.
 • Dalida you tube.
 • Upwork vs Fiverr.
 • Kelly Caresse woonplaats.
 • Huis vochtiger maken.
 • Destiny 2 season of arrival.
 • Audi RS6 2019.
 • Fernseher real de.
 • Dromen over verhuizen naar kleiner huis.
 • Bamboe platen moso.
 • Hutje op de hei huren met jacuzzi.
 • Definitie World Wide web.
 • Waarde Delfts blauwe tegeltjes.
 • Nederlandse tractor inschrijven in België.
 • Gebouwen Paramaribo.
 • Huisstijl ontwerpen tips.
 • Fotopapier laserprinter HEMA.
 • Soundbar bedienen met afstandsbediening tv.
 • Advertenties blokkeren.
 • Coquille schelp kopen.
 • Agenda Horizon College.
 • Vintage racefiets forum.
 • Vlag Belgisch Congo.
 • Retro camper interieur.
 • SATURN Coupon Code.
 • YSL Manifesto 90 ml.
 • Machten typen in Google docs.
 • Citaat in citaat.
 • Rammstein Best Of.